เสรีภาพการตรวจสอบกับราคาที่ต้องจ่าย : กรณีศึกษา กทค.ฟ้องนักวิชาการและสื่อ

banner_2
ขอเชิญร่วมงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง
เสรีภาพการตรวจสอบกับราคาที่ต้องจ่าย : กรณีศึกษา กทค.ฟ้องนักวิชาการและสื่อ”

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

เสวนา " มาตรา61 ช่วยแก้ปัญหาทุกข์ของผู้บริโภคอย่างไร

15 ปี ยังไม่มีกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค และเนื่องจากคณะกรรมาธิการร่วมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคของทั้งสองสภาได้พิจารณาร่างพรบ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วเสร็จและรอนำสู่การพิจารณาของทั้งสองสภาเพื่อให้การเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกฎหมายฉบับนี้

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน