ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

banner zocac

9625 views
การดูสื่อโฆษณาอย่างเท่าทันจะทำให้เรารู้ตัวและแยกแยะได้ว่าสิ่งที่เราดูนั้นเป็นเนื้อหารายการหรือโฆษณา ...

Read more

tollway3 min
Capture twitter

มพบ. ยืนอยู่ข้างผู้บริโภค เราไม่รับการบริจาคจากบ.ธุรกิจ เงินบริจาคของทุกคน มีความสำคัญ ช่วยผู้เดือดร้อน และสังคมได้แน่นอน http://donate.consumerthai.org

Website Security Test