เปิดตัวยอดมนุษย์พิทักษ์ผู้บริโภค หวังเป็นตัวแทนองค์การอิสระผู้บริโภค

เครือข่ายผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดตัวยอดมนุษย์พิทักษ์ผู้บริโภค รณรงค์ให้ความรู้ประชาชนเข้าใจกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค หวังรัฐบาลหยิบร่าง พ.ร.บ.องค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภคเข้าสภาพิจารณา

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

เปิดตัวเครือข่ายผู้บริโภคสื่อ หวังเกิดองค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภคด้านสื่อ

เครือข่ายนักวิชาการ เครือข่ายผู้บริโภค เปิดตัวเครือข่ายผู้บริโภคสื่อ หวังผลักดันให้เป็นองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสื่อ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน