เสรีภาพการตรวจสอบกับราคาที่ต้องจ่าย : กรณีศึกษา กทค.ฟ้องนักวิชาการและสื่อ

banner_2
ขอเชิญร่วมงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง
เสรีภาพการตรวจสอบกับราคาที่ต้องจ่าย : กรณีศึกษา กทค.ฟ้องนักวิชาการและสื่อ”
วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐-๑๖.๐๐ น.
ห้อง F๔๐๗ อาคารอเนกประสงค์ ๒ ชั้น ๔  
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
จากการที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) จำนวน ๔ คน และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.) ได้ฟ้องร้อง ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ นักวิชาการจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และนางสาวณัฏฐา โกมลวาทิน ผู้ดำเนินรายการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในข้อหาหมิ่นประมาทจากการเสนอความคิดเห็นคัดค้านการที่ กสทช.ต่ออายุคลื่น ๑๘๐๐ MHz ให้แก่ธุรกิจเอกชนแทนที่จะนำออกประมูล ซึ่งการฟ้องร้องดังกล่าวเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าเหมือนกับเป็นการแทรกแซงเสรีภาพทางวิชาการและเสรีภาพสื่อ
คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน ร่วมกับนักศึกษาปริญญาโทสาขาสื่อสารมวลชนรุ่น ๓๑ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) จึงจะจัดทำโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “เสรีภาพการตรวจสอบกับราคาที่ต้องจ่าย :กรณีศึกษา กทค.ฟ้องนักวิชาการและสื่อ”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. ต่อสาธารณะ และเพื่อแสวงหาความรู้ในการรักษาความสมดุลระหว่างการฟ้องคดีเพื่อความเป็นธรรม กับการรักษาเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
วิทยากรประกอบด้วย พันเอก เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ  ประธาน กทค.(อยู่ระหว่างการประสานงาน)อาจารย์วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. อาจารย์สาวตรี สุขศรี คณะนิติศาสตร์ มธ. ตัวแทนนักกฎหมาย ตัวแทนนักวิชาชีพด้านสื่อ และตัวแทนนักวิชาการด้านสื่อ
ขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐-๑๖.๐๐ น. ที่ห้อง F๔๐๗ อาคารอเนกประสงค์ ๒ ชั้น ๔ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ. ท่าพระจันทร์
หากต้องการายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อนางสาวเหมือนฝัน คงสมแสวง นักศึกษาปริญญาโทสาขาสื่อสารมวลชนรุ่น ๓๑ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ. โทรศัพท์ ๐๘๔ ๐๒๑ ๐๗๔๓ อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test