เสรีภาพการตรวจสอบกับราคาที่ต้องจ่าย : กรณีศึกษา กทค.ฟ้องนักวิชาการและสื่อ

banner_2
ขอเชิญร่วมงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง
เสรีภาพการตรวจสอบกับราคาที่ต้องจ่าย : กรณีศึกษา กทค.ฟ้องนักวิชาการและสื่อ”
วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐-๑๖.๐๐ น.
ห้อง F๔๐๗ อาคารอเนกประสงค์ ๒ ชั้น ๔  
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
จากการที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) จำนวน ๔ คน และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.) ได้ฟ้องร้อง ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ นักวิชาการจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และนางสาวณัฏฐา โกมลวาทิน ผู้ดำเนินรายการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในข้อหาหมิ่นประมาทจากการเสนอความคิดเห็นคัดค้านการที่ กสทช.ต่ออายุคลื่น ๑๘๐๐ MHz ให้แก่ธุรกิจเอกชนแทนที่จะนำออกประมูล ซึ่งการฟ้องร้องดังกล่าวเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าเหมือนกับเป็นการแทรกแซงเสรีภาพทางวิชาการและเสรีภาพสื่อ
คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน ร่วมกับนักศึกษาปริญญาโทสาขาสื่อสารมวลชนรุ่น ๓๑ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) จึงจะจัดทำโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “เสรีภาพการตรวจสอบกับราคาที่ต้องจ่าย :กรณีศึกษา กทค.ฟ้องนักวิชาการและสื่อ”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. ต่อสาธารณะ และเพื่อแสวงหาความรู้ในการรักษาความสมดุลระหว่างการฟ้องคดีเพื่อความเป็นธรรม กับการรักษาเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
วิทยากรประกอบด้วย พันเอก เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ  ประธาน กทค.(อยู่ระหว่างการประสานงาน)อาจารย์วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. อาจารย์สาวตรี สุขศรี คณะนิติศาสตร์ มธ. ตัวแทนนักกฎหมาย ตัวแทนนักวิชาชีพด้านสื่อ และตัวแทนนักวิชาการด้านสื่อ
ขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐-๑๖.๐๐ น. ที่ห้อง F๔๐๗ อาคารอเนกประสงค์ ๒ ชั้น ๔ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ. ท่าพระจันทร์
หากต้องการายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อนางสาวเหมือนฝัน คงสมแสวง นักศึกษาปริญญาโทสาขาสื่อสารมวลชนรุ่น ๓๑ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ. โทรศัพท์ ๐๘๔ ๐๒๑ ๐๗๔๓ อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน