ข่าวรณรงค์มาตรา 61 ยิ่งใกล้ยิ่งต้องเชียร์ : หนังสั้นเล่าเรื่องผู้บริโภค เรื่อง 61 และหนังสั้นอีก หลายเรื่อง คือหนึ่งในผลงานหนังสั้นฝีมือผู้กำกับ ที่จัดทำขึ้นเพื่อเรียกร้องการคุ้มครองผู้­บริโภค ซึ่งที่ผ่านมามูลนิธิเพื่อผู้บริโภคทำงานเ­รียกร้องเรื่องนี้มานาน แต่ว่า กฏหมายมาตรานี้ยังคงถูกดองเอาไว้ในสภา

Add Your Comments

Related Videos