ประชุมสมัชชาผู้บริโภคประจำปี “ระบบคุ้มครองผู้บริโภคกับสังคมผู้สูงวัย” วันศุกร์ที่ ๒๙ ถึงวันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ นนทบุรี

Add Your Comments

Related Videos