ยากับผู้บริโภค /  su.mymind /  03 สิงหาคม 2558 /  886 views
หนึ่งในข้อเรียกร้องในเอฟทีเอที่จะ ส่งผลกระทบรุนแรงที่สุดต่อการเข้าถึงยาของ­­ประชาชน
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดอ่านจาก งานวิจัยของ ทีม รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ฉบับย่อยง่ายที่ทำให้กับกรมทรัพย์ สินทางปัญญา (ตีพิมพ์แล้ว) แม้ว่าจะเป็นงานวิจัย ไทย-สหรัฐฯ แต่ไปดูเงื่อนไข TRIPS+ ในด้านต่างๆ หน้า 123 จะเห็นว่า การผูกขาดข้อมูลทางยา (Data Exclusivity) แค่ 5 ปีมีผลกระทบงบประมาณมาถึง 8 หมื่นล้านบาท ต่างกับที่กรมเจรจาฯอ้างว่า "ไม่มีผลกระทบต่อราคายาปัจจุบัน"­;

Add Your Comments

Related Videos