'ออมสิน' รับข้อเสนอ 'มพบ.' ให้กลุ่มผู้เสียหายจ่ายหนี้ตามจริง

150162 pic 5

'ธ.ออมสิน' รับข้อเสนอ 'มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค' ให้กลุ่มผู้เสียหายจ่ายหนี้ตามจำนวนเงินที่ได้รับ ยืนยัน พนง. ธนาคารไม่มีส่วนได้เสีย “โครงการสามล้อเอื้ออาทร” พร้อมสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราวให้ผู้เสียหายทั้งหมดจนกว่าจะมีข้อยุติของปัญหานี้  ส่วนกรมส่งเสริมสหกรณ์สั่ง 'จักรเพชร' เยียวยาผู้เสียหาย 

         จากการที่เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2561 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) พร้อมกลุ่มผู้เสียหายจากการกู้สินเชื่อเพื่อซื้อรถสามล้อเครื่อง ในโครงการ ‘สามล้อเอื้ออาทร’ ได้เดินทางไปทวงถามความคืบหน้าเรื่องขอให้พิจารณาถอนฟ้อง และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีรถยนต์สามล้อสาธารณะ รวมทั้งมีข้อเสนอ 4 ข้อ (ข่าว - 'ออมสิน' รับปากยื่นขอชะลอการฟ้องและบังคดี 'ตุ๊กตุ๊ก' พร้อมนัดฟังคำตอบ 15 ม.ค.นี้) ไปยังธนาคารนั้น

150162 pic 6

          ล่าสุด (15 มกราคม 2652) มพบ. ธนาคารออมสิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสหกรณ์บริการจักรเพชร จำกัด ได้จัดประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขหนี้กรณีผู้กู้กลุ่มรถยนต์สามล้อสาธารณะ กลุ่มเจ้าของเมล์ร่วมบริการ สาย 1, 17, 39 และ 75 กลุ่มเรือหางยาว และกลุ่มแม่ค้าตลาดหมอชิตและปากคลองตลาด ที่ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก150162 pic 2

          นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค แสดงความเห็นว่า จำนวนเงินที่กลุ่มผู้เสียหายจะต้องจ่าย ควรเป็นเงินเท่ากับที่ได้รับมาจากสหกรณ์หรือมีการใช้จ่ายจริงเท่านั้น
          “หากผู้เสียหายถูกธนาคารฯ ฟ้องว่าเป็นหนี้ 500,000 บาท แต่ได้รับเงินจากสหกรณ์ฯ เพียง 60,000 บาท และมีการผ่อนชำระไปบางส่วนแล้ว ผู้เสียหายควรจะต้องรับผิดชอบหนี้จากเงินที่กู้มาเพียง 60,000 บาทเท่านั้น และสหกรณ์ฯ ควรรับผิดชอบหนี้ที่เหลืออีก 440,000 บาท ดังนั้นธนาคารฯ ต้องไปทวงถามจากสหกรณ์ฯ เอาเอง และในวันนี้หนึ่งในที่ปรึกษาของสหกรณ์ฯ ยังรับว่าจะจัดการปัญหาหนี้ส่วนต่างที่เกิดขึ้นของผู้กู้ทุกรายอีกด้วย” นางสาวสารีกล่าว

150162 pic 1

        นายประเสริฐ กองจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารหนี้และกฎหมาย กลุ่มปฏิบัติงาน กล่าวว่า ธนาคารฯ ยอมรับข้อเสนอของ มพบ. และจากการที่กลุ่มผู้เสียหายได้ขอสำเนาคู่ฉบับ ธนาคารฯ ได้เตรียมสำเนาคู่ฉบับสัญญาและภาระหนี้ของผู้เสียหายแต่ละราย ซึ่งจะระบุต้นเงิน หนี้คงเหลือ และประวัติการชำระหนี้ เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลเงินฝาก หนี้สิน และเงินส่วนต่างของสหกรณ์ ก็จะสามารถตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมได้ จากนั้นหากผู้เสียหายประสงค์จะเป็นหนี้กับธนาคารออมสินเพียงทางเดียว แต่ยังมีส่วนต่างของเงินกู้กับสหกรณ์อยู่ เมื่อนำมาหักกลบลบหนี้แล้วเหลือเท่าไร สามารถโอนจำนวนหนี้สุทธิไปชำระกับธนาคารออมสินได้ ซึ่งธนาคารฯ จะต้องตรวจสอบว่าผู้กู้มีความสามารถในการชำระหนี้ต่อธนาคารฯ ได้มากน้อยเพียงใด หากไม่ตรงตามเงื่อนไข ก็ต้องมีการแก้ไขหนี้ให้ตรงกับความสามามารถความสามารถของผู้กู้ที่จะชำระได้ ทั้งนี้ในช่วงที่ผู้กู้ยังปรับตัวอยู่ ธนาคารฯ จะให้ส่งเฉพาะดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นประจำงวดเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยไม่ต้องส่งเงินต้น และเมื่อเริ่มต้นปีที่ 3 จึงค่อยส่งเงินต้นกับดอกเบี้ยพร้อมกัน ซึ่งอายุสัญญาจะถูกขยายออกไปอีก 2 ปี ตามเวลาพักชำระหนี้ด้วย อย่างไรก็ตามผู้กู้แต่ละสถานะ เช่น กลุ่มที่ถูกฟ้องและไม่ถูกฟ้อง จะมีเงื่อนไขแตกต่างกันไปตามที่ธนาคารกำหนด

          นายประเสริฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเรื่องที่กลุ่มผู้เสียหายได้เรียกร้องให้ตรวจสอบพฤติการณ์ของผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสยามพารากอนและสาขาเยาวราช รวมถึงพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ว่าอาจเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือไม่นั้น จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของธนาคาร พบว่าเจ้าหน้าที่ของทั้งสองสาขาไม่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการให้สินเชื่อดังกล่าว ส่วนการดำเนินการเรื่องคดีนั้น ธนาคารฯ ได้ยื่นขอเลื่อนการดำเนินคดี 100 ราย ชะลอการฟ้องคดี 48 ราย และชะลอการบังคับคดีอีก 14 ราย อีกทั้งผู้ที่ได้ความเสียหายจากการกู้ยืมเงินในลักษณะนี้ที่มีเพิ่มเข้ามาอีกนั้นจะหาทางแก้ไขปัญหาโดยจะประสานไปยังทีมทนายความให้ดำเนินการจำหน่ายคดีอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าคดีนี้จะมีข้อยุติที่แน่ชัด

         “ธนาคารฯ ยังใช้ข้อเสนอเดิม คือ สำหรับผู้ที่ถูกฟ้องคดีและมีคำพิพากษาศาลฯ แล้ว จะยื่นขอให้ศาลชะลอการบังคับคดี ส่วนผู้ที่ถูกฟ้องคดีแต่ยังไม่ได้มีคำพิพากษา จะยื่นขอให้ศาลจำหน่ายคดีไว้ชั่วคราว และในกรณีที่ยังไม่ถูกยื่นฟ้องจะสั่งให้ชะลอการฟ้องไว้ก่อน กับกลุ่มผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกู้ยืมเงินดังกล่าว ได้แก่ กลุ่มคนขับสามล้อสาธารณะ กลุ่มเจ้าของรถเมล์ร่วมบริการ สาย 1, 17, 39 และสาย 75 กลุ่มเรือหางยาว และกลุ่มแม่ค้าตลาดหมอชิตและปากคลองตลาด” นายประเสริฐกล่าว

         ทั้งนี้ ทางธนาคารฯ จะตั้งคณะทำงานขึ้นมา ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เกี่ยวข้องจากทุกส่วน และให้ มพบ. เป็นตัวแทนกลุ่มผู้เสียหาย เพื่อตรวจสอบเรื่องการชำระคืนเงินกู้ของผู้เสียหายแต่ละราย ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ช่วงประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้

150162 pic 3

          นายเรืองชัย โพนพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยนายทะเบียนสหกรณ์ มีคำสั่งเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ให้สหกรณ์ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมี 2 แนวทาง คือ 1. ให้ระงับเรื่องการดำเนินธุรกิจลักษณะให้สมาชิกกู้เงิน และสหกรณ์นำเงินของสมาชิกมาบริหารแทน 2. สหกรณ์ฯ ต้องหาแนวทางเยียวยาสมาชิก หากสมาชิกมีเงินฝากกับสหกรณ์ฯ มากกว่าหนี้ที่มีอยู่ในสัญญาเงินกู้สหกรณ์ ให้นำเงินมาหักกลบลบหนี้กัน จากนั้นหากสมาชิกต้องการจะฝากเงินต่อ ถอนเงิน หรือต้องการให้สหกรณ์โอนเงินยอดส่วนต่างชำระหนี้ให้ธนาคารฯ และปิดบัญชีหนี้กับสหกรณ์เพื่อจะได้ชำระหนี้ให้กับธนาคารฯ ทางเดียว ก็สามารถทำได้ โดยคำสั่งข้างต้นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน แต่สหกรณ์ฯ ขอขยายระยะเวลาเพิ่มอีก 30 วัน และจะครบกำหนดการขยายเวลาเพิ่มในวันที่ 31 มกราคมนี้

150162 pic 4
          นายณัฐพงศ์ แสงชู-โต ที่ปรึกษาสหกรณ์บริการจักรเพชร จำกัด ระบุว่า สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลบัญชีของสมาชิกไปแล้วกว่า 80 ราย ซึ่งสามารถดำเนินการเยียวยาได้ก่อน ส่วนสมาชิกที่เหลือคาดว่าจะตรวจสอบเสร็จภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้ ตามระยะเวลาที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- กลุ่มตุ๊กตุ๊กกว่า 40 ราย ร้อง มพบ. เหตุถูกฟ้องคดีไม่เป็นธรรม (2 ตุลาคม 2561)

- มพบ. เผย ‘โครงการสามล้อเอื้ออาทร’ อาจเข้าข่ายฉ้อโกง เหตุสัญญาซื้อรถพิสดาร พร้อมเป็นตัวแทนนำผู้เสียหายร้องกองปราบฯ 19 พ.ย. นี้ (13 พฤศจิกายน 2561)

- พบ. ร้องกองปราบฯ คดีฉ้อโกง ‘ตุ๊กตุ๊ก’ กว่า 100 ราย (19 พฤศจิกายน 2561)

- 'ออมสิน' รับปากยื่นขอชะลอการฟ้องและบังคับคดี 'ตุ๊กตุ๊ก' พร้อมนัดฟังคำตอบ 15 ม.ค. 62 (27 พฤศจิกายน 2561)

Tags: ตุ๊กตุ๊ก , สหกรณ์จักรเพชร, ธนาคารออมสิน, กรมส่งเสริมสหกรณ์

พิมพ์ อีเมล