ผู้บริโภคเฮ! ศาลสั่งรับ “คดีกระทะโคเรียคิงโฆษณาเกินจริง” เป็นคดีกลุ่ม โดยกำหนดเงื่อนไขให้เฉพาะกลุ่มที่ซื้อกระทะภายใน 17 พ.ค. 60 และยังไม่ได้รับการเยียวยาความเสียหาย

ภาพข่าวคดีกลุ่มโคเรียคิง 01

ผู้บริโภคเฮ! ศาลสั่งรับ “คดีกระทะโคเรียคิงโฆษณาเกินจริง” เป็นคดีกลุ่ม โดยจำกัดขอบเขตของกลุ่มบุคคลเฉพาะสมาชิกกลุ่มที่ซื้อกระทะโคเรียคิงรุ่นไดมอนด์และรุ่นโกลด์ภายใน 17 พ.ค. 60 และยังไม่ได้รับการเยียวยาความเสียหาย

          ตามที่เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อกระทะโคเรียคิง จำนวน 72 ราย ได้ยื่นฟ้อง บริษัท วิซาร์ด โซลูชั่น จำกัด ที่นำเข้ากระทะยี่ห้อดังกล่าว เป็นคดีผู้บริโภค และขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม ต่อศาลแพ่ง โดยเรียกเงินคืนและเรียกค่าเสียหาย รวมเป็นเงิน 1,650 ล้านบาท เนื่องจากเป็นการโฆษณาสินค้าเกินความเป็นจริงและสินค้าดังกล่าวไม่เป็นไปตามโฆษณา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม โดยจำเลยยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และโจทก์ยื่นคำแก้อุทธรณ์แล้ว

       วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ศาลอุทธรณ์นัดฟังคำพิพากษาชั้นไต่สวนการดำเนินคดีแบบกลุ่ม โดยนางสาวณัฐวดี เต็งพานิชกุล นักกฎหมายมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษารับคดีโคเรียคิงเป็นคดีกลุ่ม เนื่องจากอุทธรณ์ของจำเลยเป็นเรื่องรายละเอียดปลีกย่อย และเป็นข้ออ้างที่เลื่อนลอยไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงผลคดีจึงไม่จำต้องวินิจฉัย ที่ศาลขั้นต้นมีคำสั่ง โดยกำหนดเงื่อนไขการเป็นสมาชิกกลุ่ม คือ ผู้ที่ซื้อกระทะโคเรียคิงรุ่นไดมอนด์และรุ่นโกลด์ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงมีคำสั่งห้ามจำเลยใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคตามฟ้องในการโฆษณาจำหน่ายกระทะโคเรียคิง และผู้ซื้อยังไม่ได้รับการเยียวยาความเสียหายจากผู้ประกอบการ โดยโจทก์จะต้องวางเงินค่าประกาศหนังสือพิมพ์และคำบอกกล่าวสมาชิก จำนวน 1 แสนบาท เพื่อแจ้งคำบอกกล่าวคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มให้สมาชิกกลุ่มทราบ โดยกำหนดนัดพร้อมครั้งต่อไป เพื่อตรวจพยานหลักฐาน และกำหนดวันสืบพยาน ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565

          สำหรับผู้บริโภคที่ซื้อกระทะภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 และยังไม่ได้รับการเยียวยาความเสียหายจากผู้ประกอบการ สามารถนำหลักฐานการซื้อ ติดต่อได้ที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค โทรศัพท์ : 02-2483734-7 Line id : @ConsumerThai ช่องทาง inbox FB เพจ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค หรือร้องทุกข์ออนไลน์ที่ https://www.consumerthai.com/

Tags: โฆษณาเกินจริง, กระทะโคเรียคิง, คดีกลุ่ม, ศาลอุทธรณ์, คดีแบบกลุ่ม

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน