เสนอรื้อโครงสร้างก๊าซ

นายสาวิตต์ โพธิวิหค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในฐานะที่เคยมีประสบการณ์ด้านดูแลเรื่องพลังงานมาก่อน จะเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาปรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ(เอ็นจีวี) และก๊าซ หุงต้ม(แอลพีจี) ใหม่หมด เพราะพบว่าในปัจจุบันผูกขาดโดยบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เพียงแห่งเดียวทำให้ไม่มีการแข่งขัน จึงเป็นเรื่องยากที่จะพิจารณาราคาที่แท้จริงควรเป็นเท่าใด โดยจะให้สถาบันการศึกษาหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ หรือนักวิชาการ เข้ามาศึกษาต้นทุน ผลกำไร ขาดทุน ซึ่งการศึกษาจะเริ่มตั้งแต่ราคาก๊าซจากปากหลุม ค่าภาคหลวง ค่าขนส่ง ค่าปากท่อ และค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบต้นทุนราคาที่ชัดเจน ก่อนที่จะมากำหนดเป็นนโยบายของรัฐบาลให้ชัดเจนต่อไปว่าแนวทางการกำกับดูแลเรื่องราคาก๊าซเอ็นจีวีและแอลพีจีจะเป็นอย่างไร

 ข้อมูลจาก นสพ.ข่าวสด 09/01/52

http://www.matichon.co.th/khaosod/view_news.php?newsid=TURObFkyOHhOakE1TURFMU1nPT0=§ionid=TURNd05RPT0=&day=TWpBd09TMHdNUzB3T

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน