"วรรณรัตน์"เปิดทางค่าไฟขึ้น14.85ส.ต.

น.พ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า การตัดสินใจปรับขึ้นอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) รอบเดือนม.ค.-เม.ย.52 ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (เร็กกูเลเตอร์) ซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงานที่ระบุไว้ โดยในส่วนของกระทรวงพลังงานไม่มีอำนาจเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาค่าเอฟที แม้ว่าจะปรับขึ้น 14.85 ส.ต./หน่วยก็ตาม

นายดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กล่าวว่า ได้จัดทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผ่านเว็บไซต์ของสำนักนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) เป็นเวลา 5 วัน และจะประกาศอัตราค่าไฟฟ้างวดใหม่อย่างเป็นทางการในวันที่ 13 ม.ค. โดยแนวโน้มค่าเอฟทีในปี"52 มีโอกาสปรับขึ้นจนถึงกลางปี เนื่องจากค่าเอฟทีของเดือนต.ค.-ธ.ค.51 ที่ต้องปรับขึ้น 57 ส.ต./หน่วย แต่นำมาเกลี่ยค่าไฟออกเป็น 4 งวด งวดละประมาณ 14.85 ส.ต./หน่วย ทำให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ต้องแบกรับภาระไว้ถึง 2 หมื่นล้านบาท

ข้อมูลจาก ข่าวสด 9/01/52
http://www.matichon.co.th/khaosod/view_news.php?newsid=TURObFkyOHdOVEE1TURFMU1nPT0=§ionid=TURNd05RPT0=&day=TWpBd09TMHdNUzB3T

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน