พลังงานชง 3 แนวทางใช้ไฟฟรี เคาะอัตรา 80 หน่วย/เดือน

กระทรวงพลังงาน เตรียมเสนอขยายมาตรการใช้ไฟฟรี 6 เดือน เข้าครม.สัปดาห์หน้า พร้อมให้เลือก 3 แนวทาง ระบุอัตรา 80 หน่วยต่อเดือน เหมาะสมสุด เพราะเป็นการประหยัด
       
       วันนี้ (08 มกราคม 2552) นายพรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า มาตรการลดค่าใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนของรัฐบาล 1 ใน 6 มาตรการ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2551 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2551 พบว่า ประชาชนมีการใช้ไฟลดลงในอัตราที่มากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่วนการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ภูมิภาคเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลง สำหรับการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 80 หน่วยต่อเดือนฟรี ช่วยลดการใช้ไฟมากที่สุด
       
       ขณะที่การใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ที่รัฐจ่ายค่าไฟให้ครึ่งเดียว มีภาคครัวเรือนได้รับส่วนลด 11.38 ล้านคน แบ่งเป็นครัวเรือนในเขตการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จำนวน 0.9 ล้านคน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จำนวน 10.49 ล้านคน
       
       ดังนั้น กระทรวงพลังงานเตรียมเสนอขยายมาตรการใช้ไฟฟรี เพื่อลดภาระและค่าใช้จ่ายของประชาชนผู้มีรายได้น้อยออกไปอีก ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในสัปดาห์หน้า โดยมีตัวเลขเสนอไป 3 แนวทาง คือ 80 หน่วยต่อเดือน 90 หน่วยต่อเดือน และ 100 หน่วยต่อเดือน ในการปรับตัวเลขการใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสม

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน