"กทม.ยอมจ่ายค่าเสียหายเหยื่อซานติก้า"


640 gae5ebjebhaeehi69gcd5
กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้ กทม.ต้องชดใช้ค่าสินไหมผู้ฟ้อง 12 รายกรณีเหยื่อซานติก้าผับซึ่งเกิดไฟไหม้เมื่อปลายปี 2551 รวม 5,794,250 บาทนั้น

ทั้งนี้ศาลเห็นว่า กรุงเทพมหานคร ควรรับผิดชอบในส่วนที่ได้ละเลยต่อหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดได้กำหนดให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คิดเป็น 25% ของความเสียหายทั้งผมดที่ผู้เสียหายได้รับ โดยให้ชดใช้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง 12 คนดังนี้
ผู้ฟ้องคดีที่ 1 เป็นเงิน 175,000 บาท
ผู้ฟ้องคดีที่ 2 เป็นเงิน 85,000 บาท
ผู้ฟ้องคดีที่ 3 เป็นเงิน 595,000 บาท
ผู้ฟ้องคดีที่ 4 เป็นเงิน 295,000 บาท
ผู้ฟ้องคดีที่ 5 เป็นเงิน 160,000 บาท
ผู้ฟ้องคดีที่ 6 เป็นเงิน 475,000 บาท
ผู้ฟ้องคดีที่ 7 เป็นเงิน 239,462.50 บาท
ผู้ฟ้องคดีที่ 8 เป็นเงิน 456,562.75 บาท
ผู้ฟ้องคดีที่ 9 เป็นเงิน 511,560.50 บาท
ผู้ฟ้องคดีที่ 10 เป็นเงิน 773,791.67 บาท
ผู้ฟ้องคดีที่ 11 เป็นเงิน 1,509,087.50 บาท
ผู้ฟ้องคดีที่ 12 เป็นเงิน 518,789 บาท

เรืองนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) นายจักกพันธุ์ ผิวงาม บอกว่า เมื่อมีคำตัดสินจากศาลปกครองสูงสุด ทางกทม.ก็ต้องจ่ายค่าเสียหายตามคำพิพากษา สำหรับขั้นตอนต่อไป พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่ากทม.จะส่งเรื่องให้สำนักการโยธาตั้งเรื่องเพื่อขอจัดสรรงบประมาณ ซึ่งทางสำนักงบประมาณเองก็มีงบกลางเกี่ยวกับเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณตามคำพิพากษาอยู่แล้ว ซึ่งก็จะจัดสรรเงินส่วนนี้ให้สำนักการโยธาไปเพื่อจ่ายให้ผู้เสียหายต่อไป

โดยที่ผ่านมา กทม.ได้ตั้งคณะกรรมสอบสวนความผิดข้าราชการกรณีทำผิด ซึ่งก็จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ และรายละเอียดอีกครั้ง

ข้อมูลจากNation TV และ เว็บข่าวช่อง 7 สี
ภาพจาก Nation TV

Tags: ซานติก้า

พิมพ์ อีเมล