เหยื่อซานติก้าผับทำประกันชีวิต 81 ราย

สำนักงาน คปภ. เผยสถิติผู้เสียชีวิต-ผู้บาดเจ็บเพลิงไหม้ซานติก้าผับทำประกันภัยไว้กับ บริษัทประกัน 81 ราย จำนวนกรมธรรม์ 90 ฉบับ เงินเอาประกันภัยทั้งสิ้น 23,670,587.10 ล้านบาท นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการสำนักงาน คปภ. เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ ซานติก้าผับหนึ่งสัปดาห์ ที่ผ่านมา สำนักงาน คปภ. มีความห่วงใย ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงประสานขอความร่วมมือจากสมาคมประกันชีวิตไทย ถึงตัวเลขของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บที่ได้มีการทำประกันภัยไว้กับบริษัท ณ วันที่ 8 มกราคม 2552 สามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บที่ทำประกันภัยไว้ มีจำนวนทั้งสิ้น 81 ราย จำนวนกรมธรรม์ประกันภัย 90 กรมธรรม์ แยกเป็นวงเงินเอาประกันภัยประเภทการประกันชีวิต 13,357,136.50 ล้านบาท การประกันภัยอุบัติเหตุ 10,313,450.60 ล้านบาท รวมวงเงินเอาประกันภัยทั้งสิ้น 23,670,587.10 ล้านบาท

สำหรับบริษัทที่มีผู้เอาประกันภัย 3 อันดับแรก คือ 1.บจ.เอไอเอ จำนวน 33 ราย ยอดกรมธรรม์ประกันภัย 40 กรมธรรม์

2.บจ.อยุธยาอลิอันซ์ฯ จำนวน 7 ราย ยอดกรมธรรม์ประกันภัย 11 กรมธรรม์ 3.บจ.เมืองไทยประกันชีวิต จำนวน 12 ราย ยอดกรมธรรม์ประกันภัย 8 กรมธรรม์ 4.บริษัทอื่น ๆ จำนวน 29 ราย ยอดกรมธรรม์ประกันภัย 31 กรมธรรม์

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วนจากการประกันภัย สำนักงาน คปภ.ได้ดำเนินการเร่งรัดให้บริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ประชาชนผู้ ประสบภัยให้ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ดังนั้น หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย 1186

สำหรับซานติก้าผับเจ้าของอาคารไม่ได้ซื้อประกันภัยทรัพย์สินไว้เพราะ เห็นว่าจะปิดกิจการจึงไม่ได้ต่อสัญญาประกันภัยฉบับที่หมดสัญญาไปเมื่อประมาณ กลางปี โดยสัญญาฉบับเดิมทำประกันไว้กับบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด ทำให้ทรัพย์สินที่เกิดไฟไหม้ไม่ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งนอกจากไม่ได้ทำประกันทรัพย์สินแล้วยังไม่มีประกันคุ้มครองบุคคลภายนอก ทำให้ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้รับความคุ้มครอง นอกจากผู้เสียหายจะซื้อประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (พีเอ) ส่วนตัวไว้เท่านั้น

ดังนั้น จึงมีการเรียกร้องให้หน่วยงานที่กำกับดูแลสถานบันเทิงดังกล่าวออกกฎหมาย บังคับให้ผู้ประกอบการสถานบันเทิงซื้อประกันคุ้มครองบุคคลภายนอกด้วย

 สยามธุรกิจ

Tags: รถตู้,

พิมพ์ อีเมล