วัฒนาให้เหยื่อซานติก้า ติดต่อเขตภายใน1ก.พ. รับเงินช่วยเหลือ

นายวรพจน์ อินทุลักษณ์ ผู้อำนวยการเขตวัฒนา กล่าวว่า เขตขอแจ้งให้ผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ซานติก้าผับ ซอยเอกมัย เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2552 ติดต่อขอรับหนังสือรับรองเพื่อขอรับการช่วยเหลือได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตวัฒนา ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 โดยนำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วย กรณีบาดเจ็บ บันทึกประจำวันที่ออกโดย สน.ทองหล่อ พร้อมสำเนา 1 ชุด ใบรับรองแพทย์ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้บาดเจ็บ พร้อมสำเนา 1 ชุด สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้บาดเจ็บ 1 ชุด หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ผู้รับมอบอำนาจต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุดของตนเอง และของผู้บาดเจ็บมาด้วย กรณีเสียชีวิต บันทึกประจำวันที่ออกโดย สน.ทองหล่อ พร้อมสำเนา 1 ชุด ใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิต พร้อมสำเนา 1 ชุด บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียชีวิตและผู้ดำเนินการแทน พร้อมสำเนา 1 ชุด

ทั้งนี้ ให้นำหนังสือรับรองจากเขตวัฒนา ไปขอรับการช่วยเหลือจากฝ่ายบรรเทาผู้ประสบภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 25 52 โดยผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท และกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยค่าทำศพ จำนวน 10,000 บาท นอกจากนี้ ยังสามารถนำหนังสือรับรองไปขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นได้อีก ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง สภากาชาดไทย สำนักงานปศุสัตว์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานเกษตร กรุงเทพมหานคร และส่วนประมง กรุงเทพมหานคร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครอง โทร.0-2381-3107

 

- แนวหน้า  17-01-52

Tags: รถตู้,

พิมพ์ อีเมล