คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/consumer/web/consumerthai.org/public_html/images/law/560430_consumersday_songkla

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/law/560430_consumersday_songkla

สมาคมผู้บริโภคสงขลาแจงข้อมูลร้องเรียนกว่า 113 เรื่อง...หวังวันผู้บริโภค 30 เมษายนเตือนหน่วยงานรัฐเร่งรุกให้ผู้บริโภคเข้าถึงการร้องเรียน

ผู้บริโภคสงขลาถูกละเมิดทุกวันร้องเรียนผ่านสมาคมผู้บริโภคสงขลากว่า 113 เรื่อง  ตั้งแต่เดือน มกราคม 2555-เมษายน 2556 แม้มีหน่วยงานจัดการปัญหาเฉพาะประเด็น...แต่ปัญหาสำคัญคือการเข้าถึงช่องทางร้องเรียนเนื่องในวันที่ 30 เมษายน 2556 วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย สมาคมผู้บริโภคสงขลาได้รวบรวมข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผู้บริโภคที่ตั้งแต่เดือน มกราคม 2555 ถึงเดือนเมษายน 2556 เพื่อนำเสนอสถานการณ์ปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภคโดยมีผู้ใช้ช่องทางร้องเรียนผ่านสมาคมฯโดยไม่รวมกับจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ร้องผ่านทางเว็บไซต์consumersongkhla.org และไม่รวมการโทรขอคำปรึกษาแล้วไปดำเนินการด้วยตนเอง จากกรณีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 113 เรื่อง แบ่งตามลำดับเรื่องร้องเรียนตามกลุ่มประเภทสินค้าบริการดังนี้

 

1.ด้านสื่อสารและโทรคมนาคม47 เรื่อง  

2.ด้านที่อยู่อาศัย 19เรื่อง  

3.ด้านบริการสาธารณะ 18 เรื่อง  

4. ด้านสินค้าและบริการทั่วไป  

5. ด้านอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  8 เรื่อง

6.ด้านการเงินการธนาคาร

7.ด้านบริการสุขภาพ 2 เรื่อง

 

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมา สมาคมผู้บริโภคสงขลาได้ร่วมกับ สคบ.จังหวัดสงขลา สาธารณสุขจังหวัดสงขลา อัยการจังหวัดสงขลา การค้าภายในจังหวัดสงขลา ขนส่งจังหวัด ได้ร่วมกันจัดงานเนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ที่ถนนคนเดิน เมืองสงขลา โดยความร่วมมือของเทศบาลนครสงขลา ซึ่งรองผู้ว่า ........ ร่วมทำพิธีเปิดงาน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้และรับเรื่องร้องเรียน รวมถึงการแจกเอกสาร และกิจกรรมบนเวทีให้ผู้เข้าร่วมได้ตอบปัญหาชิงรางวัลอย่างสนุกสนาน ซึ่งสมาคมผู้บริโภคสงขลาได้ร่วมกับอาสาสมัครผู้บริโภคจัดขายผลิตภัณฑ์พืชผลเกษตรปลอดสารพิษ และนิทรรศการให้ความรู้ในการเข้าถึงการร้องเรียนปัญหาผู้บริโภค ประเมินผลการจัดเวทีเห็นได้ว่าหน่วยงานพร้อมให้ข้อมูลและดำเนินการถ้าผู้บริโภคสามารถเข้าถึงช่องทางร้องเรียน แต่ปัญหาหลักขณะนี้คือผู้บริโภคไม่สามารถเข้าถึงและสับสนว่าจะไปร้องเรียนกับหน่วยงานใดในแต่ละประเด็น

 

โดย ภญ.ชโลม เกตุจินดา อุปนายกสมาคมผู้บริโภคสงขลา กล่าวว่า การจัดงานในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทยชี้ให้เห็นว่าผู้บริโภคต้องการข้อมูล และยังไม่สามารถเข้าถึงช่องทางการร้องเรียนอีกมาก โดยเรื่องร้องเรียนที่สมาคมได้รับและดำเนินการส่งต่อ 113 เรื่องข้างต้น ที่มาเป็นอับดับ 1 คือ ปัญหา ด้านสื่อสารโทรคมนาคม ที่ยังคงมีปัญหาไม่สิ้นสุด ทั้งเรื่องของการกำหนดอัตราค่าโทรขั้นต่ำ ที่มีประกาศตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 ยังไม่เป็นจริง การเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้า(แบบเติมเงิน)ที่ยังกำหนดวันหมดอายุของการใช้งาน เรื่องของคุณภาพการให้บริการ คุณภาพสัญญาณซึ่งอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนผ่านจากระบบ 2G สู่ระบบ 3G ทำให้ผู้บริโภคมีปัญหาในการใช้งานเป็นจำนวนมาก และอีกประเด็นปัญหาที่มีแนวโน้มว่าจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คือ เรื่องของการขอขึ้นเสาส่งสัญญาณ   ในส่วน ด้านที่อยู่อาศัย นั้น ก็จะเป็นปัญหาในเรื่องการซื้อบ้านที่ไม่ได้คุณภาพ ไม่ตรงตามแบบแปลนที่เสนอก่อนขาย  ด้านบริการสาธารณะ ปัญหา ไฟฟ้าตก ไฟไม่เพียงพอ การคิดค่าบริการน้ำประปาผิดพลาดและเรื่องคุณภาพการให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่มีการพูดจาไม่สุภาพและไม่ส่งผู้โดยยังที่หมาย นอกจากนี้มีเรื่องการบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งตามที่กฎหมายกำหนด  ด้านสินค้าและบริการทั่วไป ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของคุณสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน สินคาราแพงเกินจริง   ด้านอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ พบปัญหาการมีสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อนอยู่ในอาหาร  การโฆษณาอวดอ้างสรรคุณเกินจริงของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อวดอ้างเป็นยารักษาโรค ผ่านทางวิทยุชุมชน โทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี ซึ่งจากการเฝ้าระวังของทางสมาคมฯเองก็เห็นถึงความรุนแรงรูปแบบที่เปลี่ยนไปของการโฆษณา ซึ่งไม่มีการกำกับดูแลอย่างจริงจังและทั่วถึง แม้จะมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลแล้วก็ตาม  ด้านการเงินการธนาคาร ปัญหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องของหนี้บัตรเครดิตที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สูงเกินจริง การใช้ใบแจ้งหนี้เป็นภาษาอังกฤษ และภาษาที่ผู้บริโภคเข้าใจยาก  ด้านบริการสุขภาพ เป็นด้านที่ได้รับการร้องเรียนเข้ามาน้อยที่สุดอาจเนื่องจากการมีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนของระบบหลักประกันสุขภาพด้วย ในส่วนของทางสมาคมฯเรื่องร้องเรียนด้านสุขภาพที่เข้ามาก็คือเรื่องของการใช้สิทธิบริการฉุกเฉินโดยไม่ต้องถามสิทธิใกล้โรงพยาบาลไหนไปโรงพยาบาลนั้น แต่ในความเป็นจริงยังมีการเรียกเก็บค่าบริการ และเรื่องของคุณภาพการให้บริการ

และ ในปี 2556 ทางสมาคมผู้บริโภคสงขลาก็ มีการคาดการณ์ถึงสถานการณ์ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในช่วง 1-2 ปีข้างหน้านี้ปัญหาหนักของสงขลาจะเป็นเรื่อง ของอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย และเรื่องของการเงินการธนาคาร ซึ่งคาดการณ์จาก จ.สงขลาได้มีโครงการทางด้านที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากซึ่งอาจจะมีปัญหาเรื่องของสัญญาการซื้อขาย คุณภาพของมาตรฐานของการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย และวัสดุก่อสร้าง

 

จากสถานการณ์ปัญหาข้างบนซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่แตกต่างกับสถานการณ์ระดับประเทศ และหลายเรื่องสามารถดำเนินการนอกจากนี้ทางสมาคมฯ และเครือข่ายผู้บริโภคทั่วประเทศยังคงเดินหน้าต่อในการร่วมกันผลักดันกฎหมาย  “องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค” ตามมาตรา 61 ในรัฐธรรมนูญ ปี 2550  เพื่อเป็นองค์กรอิสระในการทำหน้าที่ ตรวจสอบการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นปากเป็นเสียงให้แก่ผู้บริโภค เปิดเผยรายชื่อสินค้าที่เอาเปรียบผู้บริโภค เป็นศูนย์รวมในการรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขปัญหา และที่สำคัญคือการมีหน้าที่ในการเสนอและผลักดันให้เกิดกฎหมายที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค

{gallery}law/560430_consumersday_songkla{/gallery}

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน