สมัชชาคนจนหนุน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหาย เร่งรัฐออกกฎหมายโดยเร็ว

สมัชชาคนจนสุดทนหมอค้าน พรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ ร้องกระทรวงสาธารณสุขต้องเร่งทำความเข้าใจผู้คัดค้านต้องหยุดเฉไฉ

Consumerthai – 11 ส.ค. สมัชชาคนจนจัดแถลงข่าว ณ สำนักงานคริสเตียนกลาง นำโดยนายบุญมี คำเรือง นายเขมทัศน์ ปาลเปรม เรียกร้องให้รัฐบาลต้องเร่งออก พรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ

นายเขมทัศน์ กล่าวถึงการออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้ว่าสมัชชาคนจนเป็นองค์กรชาวบ้านองค์กรหนึ่งที่ร่วมเคลื่อนไหวผลักดันในการเสนอร่าง พ.ร.บ.นี้  
“เราเห็นว่าที่ผ่านมามีผู้ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลเป็นจำนวนไม่น้อย  ไม่เคยได้รับการดูแลทำให้เป็นภาระแก่ครอบครัวเป็นอันมาก  จนกระทั่งมี พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ ที่มีบทบัญญัติในมาตรา ๔๑ ให้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขได้โดยไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิด   ทำให้ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายและครอบครัวเป็นอันมาก  และทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และคนไข้ดีขึ้น   ดังนั้นหากมี พรบ.นี้  ที่มีการช่วยเหลือมากกว่าเงินช่วยเหลือเบื้องต้น  ก็ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการมากขึ้น   และอยากให้รัฐบาลเร่งออก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายอย่างรวดเร็ว” นายเขมทัศน์ กล่าว

นายบุญมี คำเรือง กล่าวถึง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯว่า หากกฎหมายตัวนี้ผ่านเข้าสภาฯได้จริง ก็จะเป็นประโยชน์ทั้งกับหมอและกับชาวบ้านอย่างมาก
“ตามกฎหมายนี้นะครับ มาตรา 45 ,33 ,38 จะคุ้มครองคุณหมอด้วย ต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ ความจริงแล้วชาวบ้านไม่ได้อยากฟ้องหมอหรอกครับ หากไม่สุดวิสัยจริงๆ” นายบุญมีกล่าว

พร้อมทั้งอ่านแถลงการณ์และเสนอข้อเรียกร้อง 3 ข้อ 1.ขอให้รัฐบาลเร่งรัดออกพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรักษาพยาบาลโดยเร่งด่วน  เพราะเรื่องนี้เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ได้ประกาศไว้อย่างชัดเจน  2.ขอให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งทำความเข้าใจกับบุคคลากรที่ออกมาคัดค้าน 3.ขอให้ผู้คัดค้านหยุดเฉไฉปล่อยข่าวใส่ร้ายทำลายความชอบธรรม  แต่ได้โปรดหันหน้ามาทำความดีร่วมกันจะเป็นการสมานฉันท์อย่างแท้จริง

แถลงการณ์
รัฐบาลต้องเร่งออก พรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ  กระทรวงสาธารณสุขต้องเร่งทำความเข้าใจ  
ผู้คัดค้านต้องหยุดเฉไฉ  


จากการที่รัฐบาลได้เสนอร่าง พรบ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. .... ต่อรัฐสภา  แต่ได้มีการรวมตัวของของบุคลากรทางการแพทย์จำนวนหนึ่งเพื่อคัดค้านร่าง พรบ.นี้  โดยอ้างเหตุผลต่าง ๆนานา อาทิเช่น  จะทำให้เกิดความแตกแยกระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการ  จะเกิดการฟ้องร้องแพทย์เพิ่มมากขึ้น   หรือว่าโรงพยาบาลจะต้องจ่ายเงินสมทบต้องกลายเป็นภาระของโรงพยาบาล  เป็นต้น

ซึ่งโดยแท้จริงแล้วเหตุผลของฝ่ายที่คัดค้านนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเหตุผลเดิม ๆ ที่ฝ่ายประชาชนผู้เสนอกฎหมายได้ทำการชี้แจงข้อเท็จจริง ไปซ้ำแล้วซ้ำเล่า  ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  แต่ฝ่ายผู้คัดค้านกลับไม่ยอมรับฟัง  ยังคงย้ำคิดย้ำพูดเป็นแผ่นเสียงตกร่องอยู่เช่นเดิม   ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ได้แสดงท่าทีที่ชัดเจนหรือออกมาทำความเข้าใจกับบุคลากรของกระทรวงแต่อย่างใด

สมัชชาคนจนเป็นองค์กรชาวบ้านองค์กรหนึ่งที่ร่วมเคลื่อนไหวผลักดันในการเสนอร่าง พรบ.นี้  เนื่องจากเราเห็นว่าที่ผ่านมามีผู้ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลเป็นจำนวนไม่น้อย  ไม่เคยได้รับการดูแลทำให้เป็นภาระแก่ครอบครัวเป็นอันมาก  จนกระทั่งมี พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ ที่มีบทบัญญัติในมาตรา ๔๑ ให้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขได้โดยไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิด   ทำให้ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายและครอบครัวเป็นอันมาก  และทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และคนไข้ดีขึ้น   ดังนั้นหากมี พรบ.นี้  ที่มีการช่วยเหลือมากกว่าเงินช่วยเหลือเบื้องต้น  ก็ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการมากขึ้น   
สมัชชาคนจนจึงใคร่ขอเรียกร้องต่อรัฐบาล หน่วยงานต่าง ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องดังนี้

1.  ขอให้รัฐบาลเร่งรัดออกพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรักษาพยาบาลโดยเร่งด่วน      เพราะเรื่องนี้เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ได้ประกาศไว้อย่างชัดเจน
2.  ขอให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งทำความเข้าใจกับบุคคลากรที่ออกมาคัดค้าน
3.  ขอให้ผู้คัดค้านหยุดเฉไฉปล่อยข่าวใส่ร้ายทำลายความชอบธรรม  แต่ได้โปรดหันหน้ามาทำความดีร่วมกันจะเป็นการสมานฉันท์อย่างแท้จริง

ด้วยจิตคารวะ
สมัชชาคนจน
10  สิงหาคม 2553

 

บทความที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน
|

พิมพ์ อีเมล