สรุปนโยบาย 6 พรรคการเมือง กับ 6 ประเด็นผู้บริโภค

Partylist 3

           วันนี้ (22 มีนาคม 2562 นับถอยหลัง 2 วัน ก็จะมีการเลือกตั้งทั่วไปแล้ว มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเลยรวบรวม infographic ชุด ชวนมาดู...นโยบายพรรคการเมืองกับการคุ้มครองผู้บริโภคมาให้ดูกันอีกสักรอบหนึ่ง (สำหรับใครที่ยังไม่ได้อ่านข่าวนโยบายภาพรวมเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคของแต่ละพรรค สามารถอ่านได้ที่นี่ : ชวนดู...นโยบายพรรคการเมืองกับการคุ้มครองผู้บริโภค)


ประเด็น ::
การสนับสนุนสภาองค์กรของผู้บริโภค

info laws partylist 2

 

ประเด็น :: การจัดการพลังงานที่เป็นธรรม และแนวทางในการสนับสนุนการติดตั้งโซลาเซลล์

info power partylist 1

 

ประเด็น :: แนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5

info pm25 partylist 1

ประเด็น :: การเข้าถึงบริการขนส่งมวลชนที่ปลอดภัยและเป็นธรรม

info transport partylist 1

 

ประเด็น :: แนวทางแก้ปัญหาการซื้อขายออนไลน์

info online partylist 1 

 

ประเด็น :: การแก้ปัญหาเรื่องค่ารักษาพยาบาลแพง

info health partylist 1

Tags: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, สมัชชาผู้บริโภค2562, เลือกตั้ง62, การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน