ซื้อสินค้าออนไลน์ แล้วพบปัญหาทำอย่างไรดี

online shopping complaint web 01

 

หากเจอปัญหาสินค้า “ชำรุด” “ไม่ใช่ที่สั่ง” “ได้ของไม่ครบ” “ผิดไซส์” “ไม่ตรงตามโฆษณา” “ หมดอายุ” ตอนซื้อไม่พบปัญหา แต่เมื่อใช้กลับพบปัญหาดังกล่าว สามารถดำเนินการดังต่อไปนี้ได้

1) รวบรวมหลักฐาน ใบสั่งซื้อสินค้าหรือคำสั่งซื้อสินค้า ข้อความสนทนาการซื้อสินค้าระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย ข้อมูลร้านค้า หลักฐานการชำระเงิน ถ่ายรูปสินค้าและเก็บสินค้าไว้เป็นหลักฐาน

2) ติดต่อผู้ขายให้แก้ไขปัญหา

2.1) กรณีซื้อแล้วพบปัญหาทันทีหรือพบหลังจากนั้นซึ่งไม่เกินระยะเวลาเงื่อนไขการคืนของผู้ขาย ให้รีบดำเนินการส่งคืนสินค้าหรือเคลมสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อเรียกร้องให้ผู้ขายแก้ไข หรือคืนเงิน โดยทำตามขั้นตอนที่ร้านค้าแจ้งไว้ในเว็บไซต์

2.2) กรณีพ้นกำหนดระยะเวลาการรับประกันจากเว็บไซต์ของผู้ขาย ให้ดูว่ามีใบรับประกันตัวสินค้าหรือไม่ เพราะสินค้าบางประเภท เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น จะมีการรับประกันโดยผู้ผลิตสินค้า ให้ติดต่อบริษัทผู้ผลิตโดยตรง


3) หากร้านค้าไม่รับผิดชอบให้นำหลักฐานทั้งหมดแจ้งความที่สถานีตำรวจท้องที่ เพื่อเป็นหลักฐาน ร้องเรียนกับ

- ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน 1212 โดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA สายด่วนโทร 1212 (Online Complaint Center) ตลอด 24 ชั่วโมง

- สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สายด่วน 1166 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) โทรศัพท์ 02 248 3734-7 อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รับเรื่องร้องเรียนปัญหาด้านอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเครื่องสำอางไม่ได้มาตรฐาน สายด่วน 1556 อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ฝากเตือน

การซื้อสินค้าออนไลน์ควรซื้อผ่านเว็บไซต์ ที่มีการจดทะเบียนการค้ากับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ และคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 

ช่องทางการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์

- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ https://datawarehouse.dbd.go.th/index
- คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง https://www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=376

 12.12 online shopping complaint for web 01

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test