ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

พีซีที คืนโปรฯ

พีซีที คืนโปรฯ


 

พีซีทีใจดียอมคืนโปรฯ “เม้าท์ไม่อั้น” “เม้ากันให้มันส์”  แต่ต้องร้องเรียนผ่าน สบท.

นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีผู้ใช้บริการ PCT สมัครใช้บริการ we pct Promotion “เม้าท์กันให้มัน”และ “เม้าท์ไม่อั้น” คุยทุกเครือข่ายนาน 1 ปี 24 ชั่วโมง โดยเป็นโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องโทรศัพท์ในราคา 3,990 บาทและ 2,990 บาท แต่ปรากฏว่า หลังสมัครใช้บริการไม่นาน กลับถูกยกเลิกโปรโมชั่นทั้งหมด เป็นเหตุให้ผู้สมัครใช้บริการเดือดร้อน จนร้องเรียนเข้ามาที่สบท.จำนวนหนึ่งนั้น ขณะนี้จากการประสานงานเพื่อส่งเรื่องร้องเรียนไปยังบริษัทผู้ให้บริการและร่วมกันหาทางเยียวยาผู้เสียหาย ผู้ให้บริการได้ยินยอมที่จะคืนโปรโมชั่นดังกล่าวให้กับผู้บริโภค ที่ร้องเรียนผ่านมาทาง สบท.

 

“ผู้บริโภคที่ใช้บริการ PCT โปรโมชั่นดังกล่าว หากถูกยกเลิกก่อนกำหนด และต้องการได้โปรฯคืน สามารถร้องเรียนผ่านมาที่ สบท. ได้ เพื่อให้บริษัทฯคืนโปรโมชั่นให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาคือ 1 ปี   เพราะตามประกาศ กทช. สัญญาจะเปลี่ยนแปลงต้องให้ผู้บริโภคยินยอมด้วย ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสงวนสิทธิเปลี่ยนฝ่ายเดียวไม่ได้ ” ผอ.สบท.กล่าว

 

ที่มา: สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.)

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test