ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

ผู้บริโภคเรียกค่าเสียหายจากประกัน เหตุนำรถเข้าซ่อม ๓ เดือนไม่มีการดำเนินการใดๆ


313821

          วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จ.สกลนคร มีการเจรจาไกล่เกลี่ยกรณีร้องเรียน สืบเนื่องจากทางสมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่นได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคจากจังหวัดนครพนม     ได้ทำประกันภัยชั้นหนึ่งกับบริษัทประกันพอรถเกิดอุบัติเหตุ (ไม่มีคู่กรณี) เข้าซ่อมที่ศูนย์บริการในเครือ ๓ เดือนยังไม่ซ่อม ผู้บริโภคต้องนำรถไปซ่อมเองของศูนย์บริการใช้เวลา ๑๓ วันรถซ่อมเสร็จ ผู้บริโภคจึงเรียกค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าขาดประโยชน์จากทางบริษัทประกัน โดยสมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่นได้ประสานงานกับนายประเสริฐ์ ทัศนาวิวัฒน์ ผอ.คปภ.ภาค ๓ ซึ่งเป็นประธานในการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยนายพรโรจน์ ยลพล ผอ.คปภ.สกลนคร , สมาคมผู้บริโภค จ.ขอนแก่นโดยนายปฏิวัติ เฉลิมชาติ , ผู้ร้องเรียนและตัวแทนจากบริษัทอาคเนย์ประกันภัย  

       นายภูริพรรธน์ ไวยารัตน์ ผู้ร้องเรียน อยู่ อ.นาหว้า จ.นครพนม กล่าวว่ารถเก๋งของตนทำประกันภัยชั้น ๑ กับบริษัทอาคเนย์ประกันภัยพอรถเกิดอุบัติเหตุ ไม่มีคู่กรณีนำรถเข้าซ่อมที่ศูนย์เคลมในเครือของอาคเนย์มีการประเมินอะไหล่การซ่อมเรียบร้อยแต่รอการอนุมัติ ๓ เดือนผ่านไปยังไม่ซ่อม ทางศูนย์เคลมแจ้งให้ไปรับรถในสภาพเดิม จึงตัดสินใจไปซ่อมเองที่ศูนย์บริการของรถใช้เวลา ๑๓ ซ่อมรถเสร็จทางบริษัทอาคเนย์เป็นผู้จ่ายค่าซ่อม ในช่วงที่รถจอดรอซ่อมนั้นทางตนได้ไปร้องเรียนต่อ คปภ.สกลนคร   แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าให้ไปคุยกับทางบริษัทอาคเนย์ก่อน ช่วงแรกที่แจ้งไปที่บริษัทอาคเนย์รับปากว่าจะรีบดำเนินการอนุมัติการซ่อมให้แต่มีไม่การดำเนินการใดๆ โดยติดตามทวงถามอยู่เป็นระยะๆ จึงได้เรียกร้องค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าขาดประโยชน์ไปกับทางอาคเนย์จะจ่ายรวมเป็นเงินสองหมื่นกว่าบาท ตนเห็นว่าไม่เหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากในช่วงที่รถรอซ่อมต้องเหมารถพาคุณแม่ซึ่งป่วยเป็นโรคไตมาฟอกเลือดที่โรงพยาบาลสกลนครอาทิตย์ละ ๓ วัน , ตนเองทำงานด้านการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนต้องลงพื้นที่ประจำต้องเช่ารถคนอื่น , เสียสุขภาพจิตจากทั้งการให้บริการที่ไม่ประทับใจของ คปภ.สกลนครและบริษัทอาคเนย์ ที่สำคัญตนเห็นว่าเป็นการเรียกร้องสิทธิของผู้บริโภคในฐานะผู้เอาประกันแต่บริษัทเพิกเฉย ได้เรียกร้องกับอาคเนย์เป็นจำนวนเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท

       ทางด้านนายปฏิวัติ เฉลิมชาติ ผู้จัดการสมาคมผู้บริโภค จ.ขอนแก่น กล่าวว่าพอได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคจึงได้ประสานงานไปที่คุณประเสริฐ์ ทัศนาวิวัฒน์ ผอ. คปภ.เขต ๓ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคและได้นัดเจรจาในวันนี้ ช่วงแรกของการพูดคุยทางผู้บริโภคยืนยันข้อเรียกร้องเดิมคือ   ๑๗๐,๐๐๐ บาท   ทางบริษัทยังยืนยันตัวเลขอยู่ที่ ๔๐,๐๐๐ บาท เมื่อคิดจากการขาดประโยชน์จากการใช้รถเป็นเวลา ๘๓ วัน ซึ่งเป็นรถในการใช้ประกอบอาชีพชดเชยวันละ ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท จึงยุติกันที่ ๘๐,๐๐๐ บาท ทั้งสองฝ่ายมีการทำบันทึกข้อตกลงไว้เป็นหลักฐานจ่ายภายในหนึ่งอาทิตย์นับจากวันนี้   ทางสมาคมฯ ต้องขอขอบคุณทาง ผอ. คปภ.เขต ๓ และ ผอ.คปภ.สกลนครในการเจรจาไกล่เกลี่ยปัญหานี้ร่วมกัน และกรณีอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test