ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

banner debttrain

หลักสูตรการอบรม

tranning debt
สถาบันอบรมเพื่อผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค – Training Centre for Consumers
เป็นสถาบันอบรมที่ออกแบบให้ผู้บริโภคสามารถแก้ปัญหาให้ตนเองและคนรอบข้างได้อย่างเป็นระบบ   โดยเริ่มเปิดบริการนำร่อง หลักสูตรปลดหนี้ 2 หลักสูตร คือ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล