ค่าไฟขึ้นหน่วยละ14.85สต. กกพ.ปรับสูตรคำนวณเอฟที

นายดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า การพิจารณาค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่าเอฟที) สำหรับการเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในเดือนมกราคม-เมษายน 2552 เพิ่มขึ้น 14.85 สตางค์ต่อหน่วย จากเดิมในรอบที่ผ่านมา (ต.ค.-ธ.ค.2551) อยู่ที่ 77.70 สตางค์ต่อหน่วย เป็น 92.55 สตางค์ต่อหน่วย ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากประชาชนในบิลค่าไฟฟ้ารอบนี้เพิ่มขึ้นจาก 3.02 บาทต่อหน่วย เป็น 3.17 บาทต่อหน่วย หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 4.91 ทั้งนี้ความจริงจะต้องปรับเพิ่ม 17.22 สตางค์ต่อหน่วย จากราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น โดยราคาก๊าซธรรมชาติปรับเพิ่มขึ้น 22 บาทต่อล้านบีทียู ราคาน้ำมันดีเซลปรับเพิ่มขึ้น 0.56 บาทต่อลิตร แต่ได้มีการปรับการใช้ราคาเชื้อเพลิงปัจจุบัน (ม.ค.-เม.ย.2552) มาใช้คำนวณแทนราคาเชื้อเพลิงอ้างอิง 2 เดือนที่ผ่านมา (ต.ค 2551-ธ.ค.2552) เพราะราคาเชื้อเพลิงปัจจุบันมีแนวโน้มลดลง

มติชน 13-01-52

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน