สารี มั่นใจแนวทางปฏิรูปลดเหลื่อมล้ำได้

580805 sareeสารี' มั่นใจแนวทางปฏิรูปคุ้มครองผู้บริโภค ลดความเหลื่อมล้ำ-สร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชน

นางสาวสารี อ๋องสมหวัง ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมคณะ แถลงถึงการที่ สปช. มีมติเห็นชอบและรับหลักการกฎหมายของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งมีกฎหมายสำคัญ 4 ฉบับ คือ กฎหมายการแจ้งเตือนภัยและจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค/ กฎหมายคืนสินค้าที่ชำรุดบกพร่อง/ กฎหมายคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากบริการสาธารณสุข และกฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่

ทั้งนี้ นางสาวสารี เชื่อว่า แนวทางการปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภคเหล่านี้ จะทำให้แนวทางการพัฒนางานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค มีประสิทธิภาพมากขึ้น และที่สำคัญ จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนด้วย อย่างไรก็ตาม ได้มีการเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีไปแล้ว

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น

พิมพ์ อีเมล