ทุกฝ่ายรับปากเดินหน้ากฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

 

ทุกฝ่ายรับปากเดินหน้ากฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

การรณรงค์มาตรา ๖๑ ยิ่งใกล้ ยิ่งต้องเชียร์

๓๐ ต.ค. วันนี้ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจังหวัดลพบุรี อยุธยา สระบุรี สมุทรสงคราม กาญจบุรี และกรุงเทพ ฯ รวมทั้งนักวิชาการ ผู้กำกับหนังสั้น ๖+๑ เล่าเรื่องผู้บริโภค ได้เข้าพบนายอำนวย คลังผา ประธานวิปรัฐบาล และนายแพทย์เชิดชัย ตันติศิรินทร์ เพื่อยื่นหนังสือขอให้เร่งรัดการพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ....

นายอำนวย คลังผา กล่าวว่า กฎหมายฉบับนี้ได้ผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาเมื่อวันที่ ๙ ก.ย. ไปแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ในวาระการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่ ๔.๑๗ ก็ไม่น่าจะมีปัญหาในการที่สภาผู้แทนราษฎรจะผ่านกฎหมายฉบับนี้ รับปากจะไปนำเสนอในวิปรัฐบาล

และในเวลา ๑๑.๐๐ น. ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ฉายภาพยนต์สั้นและเสวนาเรื่อง มาตรา ๖๑ ยิ่งใกล้ ยิ่งต้องเชียร์ ณ สโมสรรัฐสภา โดยมี รองประธานสภาผู้แทนราษฎร นายเจริญ จรรย์โกมล ให้เกียรติเปิดงานเสวนา พร้อมกล่าว สนับสนุนกฎหมายฉบับนี้ ว่า “วันนี้องค์กรผู้บริโภคได้พบทั้งวิปรัฐบาลและฝ่ายค้าน น่าจะเห็นร่วมกันให้ผ่านกฎหมายฉบับนี้ให้ทันในสมัยนี้ เพราะเหลืออีกสี่สัปดาห์ก็จะปิดสมัยประชุมแล้ว”

ทางด้านนพ. ชลน่าน ศรีแก้ว สส. พรรคเพื่อไทย ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬา ฯ นายไพจิตต์ ศุภวารี ผู้กำกับภาพยนตร์สั้น เรื่อง กรรมใคร นายชาญ รุ่งเรืองเดชวัฒนา ผู้กำกับภาพยนตร์สั้นเรื่อง กลับบ้าน” นายพัฒนะ จิรวงศ์ ผู้กำกับหนังสารคดีสั้น มาตรา 61” ร่วมเสวนา โดยนางสาวชนาธิป ไพรพงศ์ พิธีกรรายการภูมิคุ้มกัน วิทยุไทยพีบีเอส เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาในครั้งนี้

ทางด้าน นพ. ชลน่าน ศรีแก้ว สส. พรรคเพื่อไทย ได้กล่าวถึงกฎหมายฉบับนี้ได้อยู่ในระเบียบวาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งสภาผู้แทรราษฎรมีสิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่จะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเท่านั้น ซึ่งไม่มีสิทธิที่จะอภิปรายใด ๆ แล้ว

ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ กล่าวว่า การมีองค์การอิสระจะทำให้เสียงของผู้บริโภค ดังขึ้น และเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย เพราะไม่อย่างนั้นคงไม่มีหลักการนี้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ ๔๐ จนถึงรัฐธรรมนูญ ๕๐ และไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นใคร นักการเมืองก็เป็นผู้บริโภค ภาคประชาชนก็ได้ประโยชน์ที่จะไม่เป็นเหยื่อหรือกลไกทางการตลาด ภาคธุรกิจก็ได้ประโยชน์ ธุรกิจน้ำดีจะได้ทำงานคล่องตัวมากขึ้น จัดการน้ำเสีย ใครที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค อยู่ที่ไหน หวังว่าจะผ่านการพิจารณาในสมัยนี้ได้ทัน

นายไพจิตร ศุภวารี กล่าวว่า ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบทุกวัน เช่น ซื้อบ้านไม่ได้บ้าน หนี้บัตรเครดิตก็ไม่เป็นธรรม ผู้บริโภค มักยอมจำนนกับสิ่งที่เกิดขึ้น ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าไม่เป็นธรรม

นายชาญ รุ่งเรืองเดชวัฒนา กล่าวว่า อุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะเกิดขึ้นทุกวัน ถึงแม้จะมีความพยายามให้ผู้โดยสารนั่งตามจำนวน แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ดังนั้นหากมีองค์การอิสระปัญหานี้น่าจะดีขั้น

นายพัฒนะ จิรวงศ์ สนับสนุนการมีองค์การนี้ เพราะจะช่วยให้ผู้บริโภคมีข้อมูล เท่าทันมากขึ้น เช่น ยกโทรศัพท์ร้องเรียนกับคอลล์เซ็นเตอร์ก็ไม่มีใครรู้ว่าเบอร์ไหนโทรฟรีหรือเสียตังค์ ที่สำคัญเรื่องนี้ผู้บริโภคเรียกร้องมานาน ขอให้กำลังใจอย่าเพิ่งท้อ อย่าเพิ่งเหนื่อย เพราะคราวที่แล้วก็มายื่นจดหมาย มากันเป็นพันคน

นอกจากนี้ตัวแทนองค์กรผู้บริโภค นักวิชาการ และผู้กำกับภาพยนต์ ยังได้มีการยื่นจดหมายเร่งรัดกับประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประธานวิปฝ่ายค้านในวันนี้ด้วย

 

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน