เปรียบเทียบร่างกฎหมายผ่านรัฐสภาและผ่านวุฒิสภา

เปรียบเทียบร่างกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่ผ่านรัฐสภาและผ่านวุฒิสภา

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

เปิด (ร่าง) กฎเหล็กสื่อ "โซเชียล มีเดีย"

ก่อนหน้านี้ มีคนพูดถึงมารยาทของการใช้อินเทอร์เน็ต หลายสถาบัน หลายความเห็น ต่างบัญญัติกฎเหล็ก รวมไปถึงมารยาทการใช้ที่เหมือนจะตีกรอบใช้งาน ที่ไม่ไปกระทบสิทธิของผู้อื่น ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test