ประชาชน-รัฐ ร่วมมือตั้งสภาผู้บริโภค จ.สุรินทร์

      

NE.Pic001

        วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ห้องจิตบำรุง โรงแรมเพชรเกษม อ.เมือง จ.สุรินทร์ เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคอีสานร่วมกับมูลนิธิชุมชนอีสาน จัดงานเวทีสภาผู้บริโภคจังหวัดสุรินทร์ครั้งที่ ๑ ซึ่งมีผู้เข้าร่วม จำนวน ๕๐ คน จากหน่วยงานภาครัฐจาก สสจ ,คปภ., กฟภ โรงเรียนศรีขรภูมิพิสัย และภาคประชาชน จากพระภิกษุเครือข่ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายครอบครัวเดี่ยว เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน   เครือข่ายสื่อ ตลาดเขียว กลุ่มคนรักสุขภาพ มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน ผู้ประสบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคในพื้นที่ การสร้างความร่วมมือกับภาครัฐในการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดสุรินทร์และการขับเคลื่อนงานทางนโยบาย

       นางสาวสัญญา ทิพย์บำรุง ผู้ประสานงานการจัดงานในวันนี้กล่าวว่า การประชุมวันนี้ผู้เข้าร่วมมาจากหลากหลายเครือข่ายทั้งรัฐ ประชาชน เพื่อความร่วมมือในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดสุรินทร์เชื่อมการทำงานกับขบวนงานผู้บริโภคภาคอีสานและระดับประเทศคาดหวังว่าคงเห็นภาพการทำงานผู้บริโภคว่าทำอะไรบ้าง แผนการขับเคลื่อนงานผู้บริโภคใน จ.สุรินทร์ ที่ผ่านมาในพื้นที่สุรินทร์มีการทำงานด้านเฝ้าระวังรถโดยสารปลอดภัย การร่วมมือกับสำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์และโรงเรียนศรีขรภูมิพิสัยในการทำเรื่องรถโรงเรียนปลอดภัย มีการอบรมให้กับนักเรียน คนขับรถรับส่งนักเรียนเป็นพื้นที่ต้นแบบที่จะขยายผลต่อสถานศึกษาอื่นๆ อีกทั้งเรื่องการเช่ารถไปทัศนะศึกษาอย่างไรให้ปลอดภัยโดยการนำเอามาตรสัญญาไปใช้ในหน่วยงานต่างๆนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการบริการรถโดยสารสาธารณะเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายประเด็นผู้ริโภคด้านอื่นต่อไป

     นางสุกานดา พูนดี จากบ้านตาแสง ต.กระแสง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เป็นบุคคลหนึ่งที่เข้าร่วมงานครั้งนี้กล่าวว่า ตนเองประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยจากการที่ภาครัฐประกาศพื้นที่โคกสามสายเป็นพื้นที่สาธารณะซึ่งชาวบ้านอยู่อาศัยมาตั้งแต่ปี ๒๔๙๘ ถูกฝ่ายรัฐไล่ออกเมื่อปี ๒๕๒๕ มีการไปร้องเรียนต่อภาครัฐแต่ไม่มีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา จนถูกฟ้องขับไล่และชาวบ้านมีการรวมตัวกัน ล่าสุดศาลพิพากษาให้กลุ่มชาวบ้านชนะคดีและอยู่อาศัยต่อไป ปัจจุบันมีผู้อยู่อาศัย ๔๗ ครอบครัว แต่ยังขาดไฟฟ้า วันนี้ได้นำเสนอปัญหานี้ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสุรินทร์เพื่อให้การไฟฟ้าได้ขยายเขตไฟเข้าไปในชุมชนและคงจะร่วมขับเคลื่อนงานผู้บริโภคต่อไป

     ทางด้านนายปฏิวัติ เฉลิมชาติ ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้บริโภคภาคอีสาน กล่าวว่า การเคลื่อนงานผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นั้นมีเครือข่ายที่ดำเนินการอยู่แล้วเช่น ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน การเฝ้าระวังรถโดยสารสาธารณะปลอดภัยและมีกลุ่มผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถโดยสารเพียงแต่วันนี้มาหารือกันเพื่อให้งานคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดให้เป็นขบวนเห็นภาพการเคลื่อนและความร่วมมือจากภาครัฐ ประชาชนในระดับจังหวัดโดยมีการเชื่อมกับภาคและระดับประเทศ ที่ประชุมวันนี้มีการระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดประเด็นการทำงานโดยมีมติที่จะดำเนินงานด้านอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล รถโดยสารสาธารณะปลอดภัยและการเงินการธนาคาร ตามลำดับ   นายปฏิวัติกล่าวอีกว่ายังมีงานระดับนโยบายที่ต้องขับเคลื่อนคือการผลักดันกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ปัจจุบันในรัฐธรรมนูญมาตรา ๔๖ เรื่องการให้มีสภาผู้บริโภคแห่งชาติเพื่อยกระดับพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไป

 

NE.Pic002     NE.Pic003    NE.Pic004

Tags: เครือข่ายผู้บริโภคภาคอีสาน, สภาผู้บริโภค

พิมพ์ อีเมล

97 views
ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตบางแค พบสส.พรรคก้าวไกลชวนร่วมคัดค้านการต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว ข่า...

Read more