องค์กรผู้บริโภคภาคอีสานชี้รถรับส่งนักเรียนจะปลอดภัยจำเป็นต้องมี “นายท้าย”

bus240861 1

องค์กรผู้บริโภคภาคอีสานร่วมกับโรงเรียนซำสูงพิทยาคมขับเคลื่อนรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย เริ่มจากการมีมาตรการป้องกันก่อนเกิดเหตุจึงเป็นที่มาของการให้มี “นายท้าย” ประจำรถในแต่ละคันเพื่อช่วยกันดูแลนักเรียนที่โดยสารมาด้วยกัน

     วันนี้ 23 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนซำสูงพิทยาคม อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่นร่วมกับบ้านชีวาศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ได้จัดอบรมผู้ดูแลความปลอดภัยท้ายรถหรือนายท้าย-ของรถรับส่งนักเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รถรับส่งนักเรียนให้มีความปลอดภัย มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คนทั้งอาจารย์นักเรียนและคนขับรถรับส่งนักเรียนจำนวน 5คน

     ด้านนายศตคุณ คนไว ผู้ประสานงานโครงการเฝ้าระวังรถโดยสารปลอดภัยกล่าวว่า โรงเรียนซำสูงพิทยาคมเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรผู้บริโภคเพื่อขับเคลื่อนรถรับส่งนักเรียนให้มีความปลอดภัย โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์ คนขับรถรับส่งนักเรียนและตัวนักเรียนเอง ถึงแม้จะไม่มีเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถรับส่งนักเรียนมากบ่อยเท่าไหร่นัก การมีมาตรการป้องกันก่อนเกิดเหตุจึงเป็นที่มาของการให้มี “นายท้าย” ประจำรถในแต่ละคันเพื่อช่วยกันดูแลนักเรียนที่โดยสารมาด้วยกัน วันนี้มีผู้โดยสารขึ้นรถครบหรือยัง กำกับดูแลนักเรียนด้วยกันมิให้หยอกล้อ ยื่นอวัยวะออกนอกรถ   เป็นหูเป็นตาช่วยคนขับ การตรวจเช็ครายการต่างๆของรถ เช่น ประกันภัยหมดอายุหรือยัง รวมทั้งการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะอื่นๆด้วย การมีผู้ดูแลความปลอดภัยหรือนายท้าย จึงมีส่วนสำคัญที่จะทำให้การเดินทางมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและขยายผลไปยังสถานศึกษาอื่นต่อไป

…………………………………………….

ศูนย์ข่าวผู้บริโภคภาคอีสาน : รายงาน

bus240861 6   bus240861 2  bus240861 4  bus240861 5

Tags: เครือข่ายผู้บริโภคภาคอีสาน, รถรักส่งนักเรียน

พิมพ์ อีเมล

97 views
ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตบางแค พบสส.พรรคก้าวไกลชวนร่วมคัดค้านการต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว ข่า...

Read more