ผู้ได้รับผลกระทบย้าย บขส. ขอนแก่น ย้ำ. บขส ๑ ต้องมีรถโดยสารเข้า - ออกบริการประชาชน

38763062 1807028696071172 7825221136735535104 n

เครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการย้าย บขส.ขอนแก่น เรียกร้องให้มีการจัดสรรรถโดยสารให้เข้าออกสถานีขนส่งเดิม เพื่อให้เกิดความสะดวกกับผู้ใช้บริการในจังหวัดขอนแก่น

วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น.ที่สำนักงานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน (กป.อพช.) อ.เมือง จ.ขอนแก่น เครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการย้าย บขส.ขอนแก่น เครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการย้าย บขส.ขอนแก่น จำนวน ๓๐ คน ทั้งจากในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอชุมแพ อำเภอภูเวียง ซึ่งเป็นทั้งนักเรียน ผู้ประกอบการรถโดยสารและประชาชนผู้ใช้บริการ   ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน กรณีการจัดทำแผนพัฒนา บขส.๑ เป็นตลาด ๒๔ ชั่วโมง

สืบเนื่องจากเทศบาลนครขอนแก่นจะพัฒนา บขส. ๑ ให้เป็นตลาดนัด ๗ วัน ๒๔ ชั่วโมงหวังกระตุ้นเศรษฐกิจกลางเมืองโดยจะเปิดทำการในช่วงเดือนตุลาคม ๖๑ นี้ ทางเครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการย้าย บขส.ขอนแก่น จึงรวมตัวกันเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อกรณีดังกล่าวเพราะทางเครือข่ายฯ ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นช่วงที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาคาดว่าจะมีการนัดฟังคำพิพากษาในเร็วๆนี้

ทางเครือข่ายฯ ได้อ่านแถลงการณ์โดย นส.พัชรินทร์ จันทะสาย ซึ่งเป็นนักศึกษาจากสถาบันแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นและเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการย้าย บขส. อ่านแถลงการณ์ ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้

เครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการย้าย บขส.ขอนแก่น เกิดจากการรวมตัวกันของประชาชนในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ที่เป็นกลุ่มประชาชนส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากการย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ ๑ ไปรวมกับแห่งที่ ๓ เพียงแห่งเดียว ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้น ได้แก่ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น (ค่าโดยสาร) นั่งรถ ๒ ต่อเพราะห่างไกลเมือง และต้องเพิ่มระยะเวลาในการเดินทางเข้ามาในตัวเมือง ทำให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากในการใช้บริการสถานีขนส่งแห่งที่ ๓ เพียงแห่งเดียว

ที่ผ่านมา เครือข่ายประชาชนฯ มีการเสนอต่อหน่วยงานเพื่อให้ ๒ สถานีร่วมกันโดยแบ่งหมวดรถคำนึงถึงประโยชน์การเข้าถึงการใช้บริการของประชาชนผู้บริโภค แต่ไม่มีผลจนนำไปสู่การฟ้องต่อศาลปกครองขอนแก่นและมีคำพิพากษายกฟ้อง แต่เครือข่ายฯ ได้ทำการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดฯ ซึ่งขณะนี้ อยู่ในช่วงกระบวนการพิจารณาของศาลฯ และรอฟังคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

แต่ในขณะนี้ เทศบาลนครขอนแก่นมีแผนที่จะพัฒนาพื้นที่ บขส.๑ ให้เป็นตลาดนัด ๗ วัน ๒๔ ชั่วโมง หวังกระตุ้นเศรษฐกิจกลางเมือง เริ่มดำเนินการปลายเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เครือข่ายฯ เห็นว่า การพัฒนาพื้นที่สถานีขนส่งฯ แห่งที่ ๑ ให้เป็นรูปแบบเชิงพาณิชย์ในด้านต่างๆ นั้น เป็นโครงการที่ยังไม่เหมาะสมในช่วงเวลานี้ เนื่องจากยังไม่มีคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดออกมาให้ปรากฏว่า คดีได้ถึงที่สุดแล้ว ซึ่งเครือข่ายฯ เห็นว่า ไม่เป็นการสมควรที่เทศบาลนครขอนแก่น จะเร่งรีบดำเนินการดังกล่าว เนื่องจาก อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่จะเกิดขึ้นมาภายหลังจากที่ได้มีการดำเนินงานโครงการนี้ได้

ดังนั้น เครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการย้าย บขส.ขอนแก่น จึงมีข้อเสนอ เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน ดังนี้

1.ให้ยุติโครงการที่จะใช้ประโยชน์พื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ ๑ เป็นตลาด บขส.

พลาซ่าไปก่อนจนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดออกมา

2.ในระหว่างที่รอฟังคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ให้ทำการศึกษาผลกระทบจากการย้ายรวม บขส.

เหลือเพียงแห่งเดียวให้ครอบคลุมรอบด้านทุกมิติ เช่นเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ ฯลฯ และครอบคลุมพื้นที่ที่ประชาชนต้องอาศัยการเดินทางรถโดยสารสาธารณะ

3.เมื่อศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาออกมาเป็นประการใด ให้เทศบาลฯ จัดให้มีการประชุมกับ.   ทุก

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาและการชดเชยเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ

……………………………………………………………………

ศูนย์ข่าวผู้บริโภคภาคอีสาน : รายงาน

bus090861 3           bus090861 2

Tags: บขส., เครือข่ายผู้บริโภคภาคอีสาน

พิมพ์ อีเมล

97 views
ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตบางแค พบสส.พรรคก้าวไกลชวนร่วมคัดค้านการต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว ข่า...

Read more