โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายในยุค คสช.

con59848

 

งานแถลงข่าว “โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายในยุค คสช.”
โครงการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557
ณ ห้อง Sapphire I-II โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ถ.ราชปรารภ กรุงเทพฯ


10.45 น. – 11.00 น.        ลงทะเบียน
11.00 น. – 12.00 น.        การแถลงข่าว “โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายในยุค คสช.” โดย
                                    - นายพชร แกล้วกล้า ผู้ประสานงานโครงการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
                                    - ผู้แทนศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาคประชาชน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                                    - ผู้แทนศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาคประชาชนกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตะวันตก และภาคใต้
                                    - นายนิรัตน์ เตียสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข
                                    - น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.)
                                    - ดำเนินการโดย นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล กรรมการและอนุกรรมการด้านอาหาร ยา หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ
                                      องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน

 

Download กำหนดการ

 

 

พิมพ์ อีเมล