เตือน ‘VISH’ ยุติการโฆษณาที่อาจเข้าข่ายเกินจริง

Vish cover 01

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคขอความร่วมมือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ‘VISH’ ยุติการโฆษณาที่อาจเข้าข่ายเกินจริง พร้อมเตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาในการกล่าวอ้างสรรพคุณเข้าข่ายเกินจริง

           จากกรณีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) ได้ออกข่าวเตือนภัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อ ‘VISH THAILAND’ ที่โฆษณาว่าสามารถรักษาโควิด - 19 ได้ ผ่าน ‘เฟซบุ๊กเพจ VISH Thailand Official และเฟซบุ๊กเพจ CEO VISH Thailand เจ้าของแบรนด์’ (อ่านข่าว : | เตือนภัย | อาหารเสริม 'VISH THAILAND' โฆษณาเกินจริง อ้างรักษาโควิด - 19)

          ต่อมา วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 บริษัท วิสดอม เฮลตี้ เทค จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าว ได้ส่งหนังสือชี้แจงต่อมูลนิธิฯ ว่าเฟซบุ๊กเพจ ‘VISH Thailand Official’ และ ‘CEO VISH Thailand เจ้าของแบรนด์’ ถูกแฮ็กตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมทั้งมีเอกสารหลักฐานการอนุญาตผลิตภัณฑ์ บันทึกแจ้งความ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตรวจสอบ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิฯ จึงส่งหนังสือขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริง

               ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ทางบริษัทฯ ได้ส่งเอกสารประกอบการแจ้งความและเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ มาเพิ่มเติม รวมทั้งขอให้มูลนิธิฯ ลบข่าวแจ้งเตือนภัยเนื่องจากทำให้บริษัทเสียหาย อย่างไรก็ตาม มูลินิธิฯ มองว่าการที่บริษัทฯ อ้างว่าเพจ ‘VISH Thailand Official’ และ ‘CEO VISH Thailand เจ้าของแบรนด์’ ถูกแฮ็กข้อมูลนั้น ผู้บริโภคทั่วไปไม่สามารถทราบได้ว่าเพจดังกล่าวถูกแฮ็กและบริษัทฯ ถูกใส่ร้าย ทำให้อาจหลงเชื่อโฆษณาดังกล่าว การลงข่าวเตือนภัยและการตำเนินการต่างๆ ของมูลนิธิฯ จึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค

               นอกจากนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลและหลักฐาน พบว่าในเฟซบุ๊กแฟนเพจ ‘VISH Official’ ซึ่งเป็นเพจทางการของแบรนด์ก็ยังมีข้อความโฆษณาที่อาจเกินจริง และทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าสามารถป้องกันโควิด - 19 และรักษาโรคต่างๆ มูลนิธิฯ จึงทำหนังสือไปยังบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เพื่อให้ลบโพสต์ที่มีข้อความโฆษณาว่าสามารถรักษาโควิด - 19 ได้  โพสต์อื่นๆ ที่มีเนื้อหาเข้าข่ายเกินจริงภายใน 24 ชั่วโมง

               และล่าสุดวันนี้ (26 พฤษภาคม 2563) ได้มีการตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง พบว่าเพจดังกล่าวลบโพสต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโควิด – 19 ออกไปแล้ว แต่ยังมีเนื้อหาโฆษณาที่อาจเข้าข่ายเกินจริง เช่น เพิ่มความจำ บำรุงสายตา บำรุงสมอง แก้สมาธิสั้น ป้องกันจอประสาทตาเสื่อม  เป็นต้น มูลนิธิฯ จึงขอให้ทางบริษัทฯ ลบโพสต์ และยุติการโฆษณาที่อาจเข้าข่ายเกินจริง ดังกล่าวเนื่องจากผิดกฎหมาย รวมทั้งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อผู้บริโภคที่เข้าไปดูหน้าเพจนั้นๆ ได้

Vish Official 1

Vish Official 2

               ทั้งนี้ การโฆษณาอาหารที่มีการบรรยายสรรพคุณ จะต้องมีการแสดงเลขอนุญาตโฆษณาในทุกๆ สื่อด้วย และต้องไม่ทำให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร ตาม พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522 (มาตรา 40 และ 41) นอกจากนี้ หากเป็นการโฆษณาในระบบออนไลน์ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 14 (2) ยังระบุไว้ว่า การนำเข้าซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อประชาชน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

               สำหรับผู้บริโภค ขอให้อย่าหลงเชื่อคำโฆษณาในการกล่าวอ้างสรรพคุณเข้าข่ายเกินจริง ส่วนผู้บริโภคที่มีข้อสงสัยว่า เราจะรู้ได้อย่างไรว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพ (อาหาร/ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์) แบบไหนถูกกฎหมาย หรือผิดกฎหมาย ปลอดภัยหรือไม่ สามารถดาวน์โหลดหนังสือ ‘จับตายโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย’ มาอ่านได้ฟรี คลิ้กดาวน์โหลดที่นี่ จับตายโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย

Tags: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร , โฆษณาเกินจริง, อาหารเสริม, COVID-19, โควิด-19, VISH Official, VISH Thailand Official, CEO VISH Thailand

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน