100% หมูหวาน-หมูแผ่น พบไนเตรท ไนไตรท์ อย.เผยไม่มีการกำหนดให้ใช้ ฉลาดซื้อแนะต้องติดฉลากบอกผู้บริโภค

590712 newsac
100
% หมูหวาน-หมูแผ่น พบไนเตรท ไนไตรท์ และไม่ระบุฉลากทั้งหมด โดยที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไม่มีกำหนดมาตรฐานเรื่องการใช้ไนเตรทและไนไตรท์ในผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มนี้ หากใช้ต้องขออนุญาตเป็นการเฉพาะราย และต้องแสดงในฉลาก แต่ไม่พบมียี่ห้อใดระบุว่ามีไนเตรทและไนไตรท์ จากการทดสอบของ นิตยสารฉลาดซื้อฉบับที่ 184 ฉบับล่าสุด

นางสาวมลฤดี โพธิ์อินทร์ นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า ตัวอย่างหมูแผ่นกรอบ หมูสวรรค์ หมูหวาน เนื้อเค็ม ที่นำมาทดสอบจำนวน 14 ตัวอย่าง ร้อยละ 100 พบไนเตรท ไนไตรท์ ได้แก่

ยี่ห้อ/ผู้ผลิต ประเภท เลขสารบบอาหาร ปริมาณไนเตรท ปริมาณไนไตรท์
1.เจ้าสัว (เตี่ยหงี่เฮียง) หมูแผ่นกรอบ มีจดแจ้งในต่างจังหวัด 15.94 มก./กก. ไม่พบ
2.เฮงชุงกิม (ตั้งฮะเฮง) หมูหวาน มี 23.39 มก./กก. ไม่พบ
3.P&P food supply หมูสวรรค์แช่แข็ง มี 27.63 มก./กก. ไม่พบ
4.ฮะกี่ลิ้มจิงเฮียง หมูหวาน ไม่มี 23.26 มก./กก. น้อยกว่า 10 มก./กก.
5.ฮะกี่ลิ้มจิงเฮียง

หมูแผ่น

ไม่มี 32.91 มก./กก. น้อยกว่า 10 มก./กก.
6.พรทิพย์ (น้ำง้วน) หมูแผ่นกรอบ มี จดแจ้งต่างจังหวัด 34.73 มก./กก. น้อยกว่า 10 มก./กก.
7.เฮงชุงกิม หมูแผ่น มี 35.30 มก./กก. 27.13 มก./กก.
8.ส.ขอนแก่น หมูสวรรค์อบ มี 76.09 มก./กก. ไม่พบ
9.พรทิพย์ (น้ำง้วน) หมูสวรรค์ ไม่มี 92.71 มก./กก. ไม่พบ
10.ส.ขอนแก่น เนื้อสวรรค์ ไม่มี 100.68 มก./กก. ไม่พบ
11.บ้านไผ่ เนื้อสวรรค์ มี 94.66 มก./กก. น้อยกว่า 10 มก./กก.
12.ลัดดา หมูเค็ม ไม่จำเป็นต้องมี 169.93 มก./กก. 55.68 มก./กก.
13.ร้านหมู หมู เนื้อเค็ม ไม่จำเป็นต้องมี 216.05 มก./กก. 17.17 มก./กก.
14.ร้านหมู หมู หมูสวรรค์ ไม่จำเป็นต้องมี 2,033.16 มก./กก. ไม่พบ

ทั้งนี้ อย.ไม่มีกำหนดเรื่องการใช้ไนเตรทและไนไตรท์ในผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มหมูแผ่นกรอบ หมูหวาน และเนื้อเค็ม จากการสอบถามกับนักวิชาการของ อย.การใช้ต้องขออนุญาตเป็นการเฉพาะราย และเมื่อมีการใช้ต้องแจ้งข้อมูลบนฉลากทุกครั้ง หากใช้โดยไม่มีการขออนุญาต มีความผิดตามมาตรา 6(5) ของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อาหาร พ.ศ. 2522 หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร บทลงโทษมาตรา 47 ระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

นอกจากนี้ยังพบอีกว่าใน 11 ตัวอย่างที่ต้องมีเลขสารบอาหารมีเพียง 7 ตัวอย่างที่มีเลขสารบบของ อย. โดยสามารถตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นเลข อย.จริง เพียง 5 ตัวอย่าง อีก 2 ตัวอย่างเป็นเลขสารบบอาหารของต่างจังหวัด ไม่สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของ อย. และอีก 5 ตัวอย่าง ฉลากไม่ระบุวัน เดือน ปีที่ผลิตและหมดอายุ ได้แก่ 1.ฮะกี่ลิ้มจิงเฮียง หมูหวาน 2.ฮะกี่ลิ้มจิงเฮียง หมูแผ่น 3.หมูเค็ม ลัดดา 4.เนื้อเค็มร้านหมู หมู 5.หมูสวรรค์ ร้านหมู หมู

นางสาวมลฤดี โพธิ์อินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การรับประทานอาหารที่มีการใช้ไนเตรทและไนไตรท์ อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับ ไต กระเพาะปัสสาวะ กระเพาะอาหาร ลำไส้ ตับอ่อน และทางเดินหายใจได้ กรณีผู้ที่มีอาการแพ้อาจส่งผลต่อระบบหายใจ ทำให้หัวใจเต้นเร็ว หมดสติหรือเสียชีวิตได้

          ด้านนางสาวสารี อ๋องสมหวัง บรรณาธิการบริหารนิตยสารฉลาดซื้อ กล่าวว่า นิตยสารฉลาดซื้อติดตามปัญหาเรื่องความปลอดภัยของอาหาร โดยเฉพาะวัตถุเจือปนอาหาร โดยได้ทำการทดสอบเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหาร จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ชนิด โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ตรวจพบว่ามีวัตถุเจือปนอาหารเกินค่ามาตรฐาน อาทิ สารกันบูดในขนมจีน ไส้กรอก กุนเชียง น้ำพริก กะปิ ขนมปัง ลูกชิ้น บอแรกซ์ในหมูบด อาฟลาท็อกซินในเส้นก๋วยเตี๋ยว น้ำมันทอดซ้ำในไก่ทอด เฟรนช์ฟราย และสีสังเคราะห์ในชาโบราณ

          ในครั้งนี้เป็นผลิตภัณฑ์หมูและเนื้อแปรรูปพร้อมรับประทาน อย่างหมูกรอบ หมูแผ่น เนื้อเค็ม ดังนั้นจึงต้องการให้ผู้บริโภคติดตามการทดสอบผ่านนิตยสารฉลาดซื้อของมูลนิธิฯ จะได้มีข้อมูลในการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยให้กับตัวเอง

นอกจากนี้ เสนอให้สถาบันวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีด้านอาหาร หรือสถาบันที่เกี่ยวข้องช่วยสนับสนุน หรือพัฒนาเทคโนโลยีว่าจะทำอย่างไรอาหารจึงจะอร่อยและปราศจากวัตถุเจือปนอาหารได้ พร้อมขอเสนอไปยัง อย. ดังนี้

1. ดำเนินการกับผู้ผลิตอาหาร ตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 ใช้วัตถุเจือปนอาหารโดยไม่มีการขออนุญาต มีความผิดตามมาตรา 6(5) ของ พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร บทลงโทษมาตรา 47 ระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

2.บังคับการใช้ฉลากตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ. 2557 เรื่องการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ โดยให้แสดงว่าใช้สารกันบูด ชนิดไนเตรท รวมทั้งเลขมาตรฐานสากล เป็นต้น

3.ยกระดับมาตรฐานอาหารภายในประเทศให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานโคเด็กซ์

 

590712 newsac2

590712 newsac3

======================================================================================

ขอบคุณทุกท่านที่สนใจข้อมูลจากนิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
>>> อ่านแล้วอยากสนับสนุนให้เรามีเงินทุนต่อเนื่อง
>>> ร่วมอ่าน online 200 บาท/ ต่อปี
>>> อ่านย้อนหลังได้กว่า 90 ฉบับ ผลทดสอบเพียบ!
>>> โอนเงินแล้วแจ้งมาที่ >> อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. + แนบรูปโอน >> เปิดอ่าน full Version ทันทีจ้าาาาาา
>>> ต้องการใบเสร็จ >> พิมพ์ชื่อ - ที่อยู่  ใน อีเมล์ด้วยนะครับ
---------------------------------
ชื่อ บช. "มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค"
กสิกรไทย : 058-2-86735-6
ไทยพาณิชย์ : 319-2-62123-1
กรุงไทย : 141-1-28408-9
ทหารไทย : 026-2-40760-4
กรุงเทพ : 088-0-38742-8
กรุงศรีอยุธยา : 463-1-10884-6
---------------------------------

ขอบคุณที่สนับสนุนสมาชิกฉลาดซื้อ เรานำไปใช้ดังนี้
1.   นำรายได้ไปช่วยผู้บริโภคที่ประสบปัญหาการถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งต่อปีมีประมาณ 10,000  คน
2.   นำรายได้ไปช่วยพัฒนาและส่งเสริม ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค ทั่วประเทศ  
3.   นำรายได้ไปจ่ายค่าทดสอบสินค้าและบริการ  ที่ผ่านห้อง Lab เฉพาะทางในประเทศไทย เพื่อข้อมูลอย่างละเอียดและเป็นจริงที่สุด
4.   นำรายได้ไปเป็นสมาชิก องค์กรทดสอบระหว่างประเทศ ICRT (International Consumer Research and Testing)
5.   ผู้สนับสนุนทุกท่าน สามารถนำใบเสร็จ จากการสนับสนุนไป หักลดหย่อนภาษีได้

sm184อ่านผลทดสอบฉลาดซื้อได้จาก www.ฉลาดซื้อ.com
หรือสมัครสมาชิกได้ที่ 02-248 3737

อ่านผลทดสอบคลิก

 

ภาพประกอบบุคคลจาก นสพ.เดลินิวส์

พิมพ์ อีเมล