ผู้เสียหายแคลิฟอเนียฯยื่นหนังสือขอให้ ปปง.ขยายเวลาการยื่นคำขอพิทักษ์ทรัพย์ 90 วัน

600329 news


29 มี.ค. 60 ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิพื่อผู้บริโภค ได้รวมกลุ่มผู้เสียหายเข้ายื่นหนังสือต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการ ปปง.ขอให้ขยายเวลาพิทักษ์ทรัพย์ 90 วัน

                จากกรณีการออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) ขอให้ผู้เสียหายจากบริษัท แคลิฟอเนียฯ ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหายและจำนวนความเสียหายที่ได้รับ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ปปง. ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันประกาศเมื่อวันที่ 16 มี.ค. ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 14 เม.ย.นี้   ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิพื่อผู้บริโภค ได้รวมกลุ่มผู้เสียหายเข้ายื่นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ปปง.ขอให้ขยายเวลาพิทักษ์ทรัพย์ 90 วัน

                น.ส.เยาวภา จำรัสสมบูรณ์ ตัวแทนผู้เสียหายฯ กล่าวว่าตนนั้นและสมาชิกรายอื่นๆ เริ่มทวงสิทธิ์ตั้งแต่ปี 2555  ผู้ร้องบางคนยังไมทราบประกาศครั้งนี้

                “ไม่อยากให้การดำเนินการต้องสูญเปล่า  เพราะใช้ระยะเวลารวบรวมเอกสารและหลักฐานต่างๆ หวังเป็นอย่างมากว่าทาง ปปง.จะขยายเวลาการยื่คำขอพิทักษ์ออกไป  อยากจะให้ครอบคลุมกับผู้เสียหายทุกคน” น.ส.เยา

                ทางด้านนางนฤมล  เมฆบริสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่าการประกาศของ ปปง.นั้นยังมีผู้เสียหายไม่ทราบอีกหลายราย และยังเข้าไม่ถึงเว็บไซต์ของ ปปง.

                “การกำหนดเวลาปิดรับคำร้องของ ปปง.นั้น เร็วเกินไป และอยู่ในช่วงวันหยุดยาว รวมถึงการเข้าถึงเว็บไซต์ของ ปปง.   แม้จะเข้าไปแล้วก็หาส่วนดาวโหลดแบบคำร้องยากมาก  หวังว่าทาง ปปง.จะขยายเวลาออกไปเป็น 90 วัน  รวมถึงขอบคุณที่ทาง ปปง.จะปรับให้ผู้บริโภคสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ง่ายขึ้น  เพื่อให้ครอบคลุมกับผู้เสียหายทุกคน” หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิฯกล่าว

            พร้อมกล่าวว่าหลักฐานที่จะใช้ยื่นคำร้องนั้นให้เตรียมเอกสารการทำสัญญาฟิตเนส  สัญญาการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง   

ขั้นตอนการดำเนินเรื่องนั้น ผู้เสียหายต้องกรอกเอกสาร 2 ชุดเพื่อยื่นกับ สำนักงานป้องกันและปราบปราบการฟอกเงินด้วยตนเอง
1.  แบบคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งนำฯ   สามารถดาวโหลด เพื่อกรอกแบบฟอร์มได้ก่อน 
Download แบบคำร้องเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินฯ
2. แบบบันทึกคำให้การ (ต้องไปขอและดำเนินการต่อหน้าเจ้าหน้าที่ สำนักงานป้องกันและปราบปราบการฟอกเงินด้วยตนเอง)

พิมพ์ อีเมล