มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจี้ ศอฉ. แก้ปัญหาผู้ประกอบการสายการบิน-ทัวร์เอาเปรียบ ช่วงวิกฤตโควิด-19

270363 AirlineRefund pic12

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเรียกร้อง ศอฉ. แก้ปัญหาการเอาเปรียบของสายการบิน บริษัททัวร์ และเอเจนซี่รับจองตั๋ว-ที่พัก ช่วงโควิด-19 ระบาด ย้ำผู้บริโภคต้องเลื่อนหรือยกเลิกได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ในประเทศไทย ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นและแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ทำให้รัฐบาลต้องออกมาประกาศนโยบายและมาตรการป้องกันเพื่อรับมือวิกฤตการณ์ดังกล่าว โดยขอความร่วมมือไปยังทุกภาคส่วน เช่น ขอความร่วมมือให้ไม่เดินทางไปต่างประเทศ เลื่อนวันหยุดสงกรานต์เพื่อไม่ให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวหรือพบปะสังสรรค์ เพราะอาจทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นแย่ลง นอกจากนี้ ยังมีการออกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงมีมาตรการและคำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ซึ่งประชาชนพร้อมให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามที่รัฐบาลร้องขอ

          อย่างไรก็ตาม มีผู้บริโภคจำนวนมากที่ประสบปัญหาจากติดต่อผู้ประกอบการเพื่อขอเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางและที่พัก เช่น สายการบินไม่ให้เลื่อนตั๋วเครื่องบิน หรือหากเลื่อนก็ต้องชำระเงินค่าเปลี่ยนแปลงวันเดินทางเอง ผู้บริโภคบางรายพบปัญหาจองตั๋วสายการบิน จองที่พักสำหรับการท่องเที่ยว จองทัวร์ผ่านเอเจนซี่หรือจองโดยตรงกับบริษัททัวร์ โดยมีการชำระเงินล่วงหน้า แต่เมื่อต้องการยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 กลับไม่สามารถยกเลิกสัญญาได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ เกิดจากผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือในการช่วยแก้ไขปัญหาตามนโยบายรัฐบาล และไม่ยกเลิกคืนเงินที่รับไปแล้ว   จนทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก

          จากปัญหาดังกล่าว มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจึงมีข้อเรียกร้องต่อศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.)  3 ข้อดังนี้

1. ขอให้สายการบินภายในประเทศ ของทุกบริษัท ยอมรับการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางที่กำหนด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และขอความร่วมมือสายการบินต่างประเทศให้สามารถเลื่อนการเดินทางได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกัน

2. กรณียกเลิกการเดินทาง ขอให้ใช้นโยบายเดียวกับบริษัททัวร์ คือ ยกเลิกก่อน 30 วัน ได้เงินคืนเต็มจำนวน แต่หากยกเลิกก่อน 15 วัน ก่อนการเดินทางได้เงินคืนครึ่งหนึ่งของเงินที่จ่ายให้กับผู้ประกอบการ

3. กรณีการท่องเที่ยว การจองที่พัก ซึ่งรวมถึงที่พักที่มีการชำระเงินจองล่วงหน้า ขอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ออกมาตรการให้ผู้ประกอบการยกเลิกการจองทัวร์หรือที่พัก โรงแรม และคืนเงิน ยกเว้นผู้บริโภคที่ประสงค์จะขอเลื่อนสามารถทำได้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

          ทั้งนี้ หากศอฉ. ไม่สามารถดำเนินการเรื่องดังกล่าวได้ อาจเป็นสาเหตุให้ประชาชนที่เกรงว่าจะสูญเสียเงิน ตัดสินใจเดินทางตามกำหนดการเดิม ซึ่งจะเป็นการขัดต่อนโยบายรัฐ และอาจมีความผิดตามพ.ร.ก. ฉุกเฉินที่เพิ่งมีผลบังคับใช้ จึงขอให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกคำสั่งกับทุกภาคส่วนให้ชัดเจน และมีมาตรการจัดการเอาผิดกับผู้ประกอบการที่ไม่ให้ความร่วมมือ และฉวยโอกาสในขณะที่บ้านเมืองเกิดวิกฤตในครั้งนี้โดยเร่งด่วน

ผู้บริโภคประสบปัญหาสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
cancel flight 27032020
cancel trip 27032020

ที่อยู่ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เลขที่ 4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ผู้บริโภคที่พบปัญหาสามารถดาวน์โหลด ตัวอย่างแบบฟอร์มจดหมาย รวมถึงข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ และสายด่วน ของบริษัทสายการบิน ได้ที่นี่

หรือสามารถดาวน์โหลด ตัวอย่างแบบฟอร์มจดหมายสำหรับกรณีที่มีปัญหาทัวร์ ได้ที่นี่

ตัวอย่างจดหมายที่กรอกข้อมูลแล้ว

270363 Example 2

Tags: มพบ., โปรแกรมทัวร์, สายการบิน, COVID-19, โควิด-19, ยกเลิกตั๋ว, มูลนิธิผู้บริโภค

พิมพ์ อีเมล