ผลโพลล์พุ่งอันดับหนึ่ง คนกรุงต้องการค่ารถไฟฟ้าทุกระบบไม่เกิน 33 บาท มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคแจงต้องลดค่าโดยสาร คำนึงความเดือดร้อนของผู้บริโภค