2.4 ทีวีผู้บริโภค /  su.mymind /  04 สิงหาคม 2558 /  1687 views
"เรื่องเล่าเฝ้าระวัง" สถานการณ์ผู้บริโภคทั้งไทยและต่างประเทศ : จี้ยกเลิกขึ้นทะเบียน สารคาร์โบฟูราน-เมโทมิล ในการเกษตร, จีนสั่งโละ ขนมเซียงจา 3 ยี่ห้อ เหตุพบสารก่อมะเร็ง/กลยุทธชิมฟรีขนมเด็กระบาดถึงโรงเรียน, อันตรายจากกาแฟลดความอ้วน... โดย คุณวีรพงษ์ เกรียงสินยศ และ คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล

Add Your Comments

Related Videos