2.4 ทีวีผู้บริโภค /  su.mymind /  04 สิงหาคม 2558 /  1626 views
ช่วง "คุยกับสารี" เปรียบเทียบเรื่องความรับผิดชอบของผู้ประ­กอบธุรกิจต่อการคุ้มครองผู้บริโภค ในต่างประเทศ กับประเทศไทย
ช่วง "คนแถวหน้า" ทำความรู้จักกับคุณมยุเรศ แลวงศ์นิล ผู้หญิงเก่งจากศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภ­คจังหวัดลำปาง

Add Your Comments

Related Videos