ข่าว มพบ. ทางโทรทัศน์ /  su.mymind /  03 สิงหาคม 2558 /  1323 views
ผู้ร่วมรายการ
- สุจิตต์ สาลีพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านโภชนาการ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
- พชร แกล้วกล้า เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนองค์กรผู้บริโภคแล­ะพัฒนานโยบาย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
- รศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต ผู้อํานวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดตามคมชัดลึกย้อนหลังได้ที่ http://www.nationtv.tv/main/ หรือ http://www.youtube.com/user/KOMCHADLUEK

เสนอแนะ ติ-ชมได้ที่ facebook : รายการคมชัดลึก http://www.facebook.com/komchadluektv หรือ ทวิตเตอร์
https://twitter.com/kcltv หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Add Your Comments

Related Videos