ข่าว มพบ. ทางโทรทัศน์ /  su.mymind /  16 กันยายน 2558 /  1155 views
ศาลปกครองกลาง พิพากษา รัฐแก้สัญญาทางด่วนโทลล์เวย์ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในสมัยรัฐบาล 2 ยุค คือ รัฐบาล"ทักษิณ ชินวัตร" และ รัฐบาล "พล.อสุรยุทธ์ จุลานนท์"

Add Your Comments

Related Videos