ข่าว มพบ. ทางโทรทัศน์ /  su.mymind /  06 กุมภาพันธ์ 2560 /  108433 views

ตามประกาศปี 2545 ของกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องการติดฉลากอาหารดัดแปรพันธุกรรม หรือจีเอ็มโอ ระบุว่าอาหารที่มีส่วนผสมจากการดัดแปรพันธุกรรมของข้าวโพดและถั่วเหลืองมากกว่าร้อยละ 5% ต้องมีการติดฉลากที่ชัดเจน

ติดตามที่มาและสาเหตุของความพยายาม ในการให้ติดฉลากอาหารที่มีส่วนผสมของพืชที่มีการดัดแปรพันธุกรรมให้ชัดเจน เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคใน..

ออกอากาศโดย สารคดีก(ล)างเมือง ตอน ฉลาก "จีเอ็มโอ" วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30-14.00 น

Add Your Comments

Related Videos