4 เครื่อข่ายประชาชนยื่นจม.ค้านมติ กสท. ปมมติไฟเขียวซื้อหุ้นเนชั่น

16932444052 fd683fd370

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ สำนักงาน กสทช. กลุ่มตัวแทนภาคประชาชน 4 องค์กร ประกอบไปด้วย กลุ่มเครือข่ายรอบครัว กลุ่มเครือข่ายผู้บริโภค เครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก เครือข่ายชุมชน ได้ยืนจดหมายต่อ กสท. เพื่อขอให้ยกเลิกมติ กรณีบริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) ถือหุ้น บริษัท เนชั่น มัลติมัเดีย จำกัด (มหาชน) เกินกำหนดไม่ผิดกติกา

เนื้อหาในจดหมายระบุว่า การเข้ามาถือหุ้นของ บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998)หรือ SLC เข้ามาถือหุ้น บริษัท เนชั่น มัลติมัเดีย จำกัด (มหาชน) ถึง 12.27% ถือว่าไม่ผิดกติการนั้นเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ เปิดทางให้เกิดการควบรวมสื่ออย่างกว้างขวาง ละเมิดวลสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ที่ถูกต้องเป็นธรรม ปราศจากการครอบงำ จึงเสนอให้ กสท. ยึดมั่นเจตจำนงการปฏิรูปกฎหมายเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ ยกเลิกมติคำตัดสินโดยด่วน และเคารพมติหลักเกณฑ์ก่อนการประมูลิจิตอล ที่ห้ามถือหุ้นไขว้ในสื่อดิจิตอล เกิน 10% และนำมาปฏิบัติหลังการประมูล

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เป็นคนรับเรื่อง ส่วนทางกลุ่มเครือข่ายยังย้อีกว่าหาก กสท. ยังยืยันมติเดิมจะนำประชาชนออกมาเดินขบวนเรียกร้องเพื่อนำมาสู่การถอดทอน กสท.

 

ที่มา : ประชาไท  Thu, 2015-03-26 13:34

 

บทความใกล้เคียงกัน:

|

พิมพ์ อีเมล