เครือข่ายผู้บริโภค-นักวิชาการ แนะคูปอง 690 บาทแลกกล่องและเสาคุณภาพดีได้

       เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค-นักวิชาการ แนะใช้คูปองราคา 690 บาท แลกกล่องดิจิตอลพร้อมเสาที่มีสเปคสูงกว่าที่กสทช. กำหนด โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายเพิ่ม แนะอย่าใจร้อนรีบไปแลก เพราะบริษัทจะแข่งกัน

      14 ต.ค. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กรุงเทพฯ – หลังจากที่เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคเสนอ กสทช. และคสช.ให้มีการกำหนดราคาคูปอง 690 บาท และต่อมา กสทช. ได้มีมติยืนยันกำหนดราคาคูปอง 690 บาทออกมา ทำให้สามารถประหยัดงบประมาณ ไปได้เกือบ 7,000 ล้านบาทนั้น


       ดร.วีรพันธ์ รังสีวิจิตรประภา อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ได้ร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ตรวจสอบกล่องแปลงสัญญาณทีวีดิจิตอล (set top box) ในท้องตลาด ก่อนมีการแจกคูปองในช่วงเดือนตุลาคม  นอกจากสัญลักษณ์น้องดูดี และตรา กสทช.แล้ว ยังมีข้อสังเกตที่ผู้บริโภคควรให้ความสำคัญก่อนที่จะซื้อหรือใช้คูปองไปแลกกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล ดังนี้
       1.  ในส่วนของตัวกล่องภายนอก จากการสำรวจกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลที่วางจำหน่ายในท้องตลาดพบว่า แม้เป็นกล่องจะมีราคาขายใกล้เคียงกัน  หากผู้บริโภคจะเลือกซื้อกล่อง ก็ควรเลือกกล่องที่มีปุ่มเปิดปิดที่ตัวกล่องด้วย เพราะหากรีโมทหายไป หรือใช้งานไม่ได้ อย่างน้อยก็สามารถรับชมทีวีดิจิตอลได้โดยการใช้ปุ่มกดจากตัวกล่อง
       2.  ในส่วนปุ่มนูนสัมผัสตรงเลข 5 เพื่อรองรับการใช้งานของผู้ที่ติดขัดในการมองเห็น ซึ่งจากการสำรวจพบว่าผู้ประกอบการทุกรายให้ความสำคัญ และมีปุ่มดังกล่าว เป็นไปตามมาตรฐานของ กสทช.
       3.  ตัวรีโมท จากการสำรวจพบว่าบางยี่ห้อ ไม่ได้ทำเป็นเมนูภาษาไทย ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนของผู้บริโภคในการใช้งาน เนื่องจาก รีโมททีวีดิจิตอล จะมีปุ่มต่างๆ มากกว่า รีโมททีวีทั่วไป  ซึ่ง ในส่วนของ บริษัท ที่จัดทำรีโมทเป็นภาษาไทย ได้แก่ SAMART , One Box Home , MY BOX , CLEO , Aconatic และ NANO เป็นต้น
       4.  ในส่วนของคู่มือการใช้งานกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลนั้น ตามกำหนดมาตรฐานของ กสทช. ระบุว่าต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่จากการสำรวจพบว่า ในบางยี่ห้อ มีเพียงภาษาไทย ไม่มีภาษาอังกฤษ ซึ่งยี่ห้อที่เป็นไปตามมาตรฐานของ กสทช. โดยมีทั้งสองภาษา ได้แก่ LEOTECH , One Box Home , AJ , Aconatic , Planetcomm , Family , Topfield , MY BOX , CLEO , IPM , SAMSUNG และ Haier
       5.  ผู้บริโภคควรเลือกซื้อกล่องที่ใช้สายพ่วงตัวแปลงไฟ (Adapter) เนื่องจากหากกล่องมีปัญหาตรงสายต่อไฟ ก็ยังสามารถหาซื้อ Adapter มาเปลี่ยนได้ หากเป็นกล่องทีวีดิจิตอล ที่ใช้สายเสียบตรงเข้ากับกล่อง หากสายไฟมีปัญหา ก็จะทำให้กล่องทีวีดิจิตอลดังกล่าวใช้งานไม่ได้เลย ทำให้ผู้บริโภคเกิดภาระที่ต้องซื้อกล่องใหม่มาเปลี่ยน แทนที่จะเสียเงินซื้อเพียงแค่ตัว Adapter ที่มีราคาถูกกว่า
       6.  เรื่องของการใช้ไฟฟ้า  กล่องบางรุ่นมีตัวจ่ายไฟที่จ่ายกระแสได้น้อยกว่าที่กล่องต้องการ ทำให้การใช้งานของตัวจ่ายมีอายุการใช้งานสั้นลง ดังนั้นจึงควรเลือกตัวจ่ายไฟที่สามารถจ่ายกระแสไฟได้เท่ากับหรือมากกว่าที่กล่องต้องการ
       7.  คนที่ตั้งใจจะชมช่องรายการความคมชัดสูง หรือ ช่อง HD จากกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล ต้องต่อสายรับสัญญาณจากกล่องรับสัญญาณเข้าสู่ทีวีด้วยสาย HDMI เท่านั้น เพราะสายสัญญาณ AV เป็นการส่งสัญญาณแบบอนาล็อก การรับชมช่องแบบ HD ก็จะได้คุณภาพความคมชัดไม่สมบูรณ์ 100% เพราะฉะนั้นถ้าอยากดูช่อง HD ที่คมชัดจริงๆ ต้องต่อด้วยสายสัญญาณ


นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า จากการที่เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคผลักดันให้ กสทช. กำหนดราคาคูปองที่ 690 บาทได้ ทำให้สามารถประหยัดงบประมาณไปได้เกือบ 7 พันล้านบาท นอกจากนี้เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ได้มีการเชิญบริษัทที่ผลิตหรือจำหน่ายกล่องทีวีดิจิตอลในประเทศไทย  เข้าร่วมจำหน่ายกล่องทีวีดิจิตอลพร้อมเสาอากาศในราคา 690 บาท เพื่อผู้บริโภค  โดยมีบริษัทตอบรับเข้าร่วมขายกล่องทีวีดิจิตอล 690 บาททั้งสิ้น 4 บริษัท ได้แก่ สามาร์ท โซเคน วันบ็อกโฮม และซูเปอร์จี ซึ่งทั้ง 4 บริษัทได้ผ่านมาตรฐานกล่องของกสทช.แล้ว ยกเว้นบริษัทซูเปอร์จีอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนกับ กสทช. แต่ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสี่บริษัทที่ร่วมจำหน่ายกล่องทีวีดิจิตอล 690 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคในการเปลี่ยนผ่านจากระบบทีวีอะนาล็อกเข้าสู่ระบบทีวีดิจิตอล


นางมณี  จิตรโชติมงคลกุล อนุกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน ด้านสื่อและโทรคมนาคม กล่าวว่า ขณะนี้พบว่ามีผู้ประกอบการบางรายอ้างว่าการแลกกล่องทีวีดิจิตอลของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ กสทช. มีความจำเป็นต้องนำสำเนาบัตรประชาชนมาประกอบด้วย จึงเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการแอบอ้างเรียกเก็บบัตรประชาชน ซึ่งในส่วนนี้ กสทช.ควรมีมาตรการป้องกันและลงโทษผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรมดังกล่าวอย่างจริงจังเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค


นางสาวชลดา  บุญเกษม กรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน เขตภาคกลาง และอนุกรรมการองค์การอิสระฯ ด้านสื่อและโทรคมนาคม กล่าวว่า อาศัยอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นจังหวัดนำร่องของ กสทช. ในการแจกคูปองแลกซื้อกล่องทีวีดิจิตอล ราคากล่องที่จำหน่ายในปัจจุบันยังอยู่ในราคาที่สูง ขอให้ผู้บริโภคอย่าใจร้อน เพราะเชื่อว่าหลังวันที่ 20 ต.ค. จะมีบริษัทจำหน่ายกล่องพร้อมเสาในราคาถูกลง

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน