กทช.ชี้แจงยื่นขอใบอนุญาตชั่วคราวเคเบิลทีวีได้ถึง 9 มี.ค.53

กทช.ชี้แจงกรณีข่า วกทช.งดออกใบอนุญาตชั่วคราวเคเบิลทีวี ไม่เป็นความจริง แจงได้เปิดให้ผู้ประกอบการเคเบิลทีวียื่นขอใบอนุญาตได้ถึง 9 มี.ค.53พร้อมเปิดให้ยื่นขอโดยตรง และจัดสัมมนาทำความเข้าใจ เพิ่มอีกในวันที่ 5 ก.พ.นี้

นายฐากรณ์ ตัณฑสิทธิ์ รองเลขาธิการรักษาการตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.) ชี้แจงถึงกรณีข่าวการให้ใบอนุญาตชั่วคราว 1 ปี แก่ผู้ประกอบการเคเบิลทีวี ว่า กทช.ได้เปิดให้ผู้ประกอบการยื่นขอใบอนุญาตแล้วตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย.2552 ไปจนถึง 9 มี.ค.2553 ที่สำนักงานกทช.

และให้บริการเพิ่มพิเศษอีก 1 วัน ในวันที่ 5 ก.พ.นี้ ซึ่งจะเปิดให้ยื่นขอใบอนุญาตได้โดยตรงเพียงวันเดียว พร้อมจัดสัมมนาเพื่อทำความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการเคเบิลทีวี ที่โรงแรม รามาการ์เด้นท์ อีกด้วย

สำหรับกรณีการขอใบอนุญาตชั่วคราว แก่สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนนั้น นายฐากรณ์ ชี้แจงว่า ในส่วนของสถานวิทยุกระจายเสียงชุมชนที่เป็นรายใหม่  ทางกทช.ได้มีมติไม่ให้ใบอนุญาต เนื่องจากถือว่าเป็นสถานีเปิดใหม่ ยกเว้นในส่วนของสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วจำนวน 6,000 สถานี และได้ทดลองออกอากาศครบกำหนด 300 วันแล้ว ได้เปิดให้มายื่นขอใบอนญาตชั่วคราวไปแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาหลักเกณฑ์ต่างๆอยู่

ทั้งนี้ ก่อนหน้านั้น ทางกทช.ได้เดินสายจัดสัมมนาทำความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการสถานีวิทยุกระจาย เสียงชุมชุนในต่างจังหวัด เพื่อให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมตัวก่อนออกใบอนุญาตชั่วคราว 1 ปี ทั้งในเรื่องคลื่นที่มีความทับซ้อน และเรื่องคอนเทนต์รายการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการหมิ่นประมาท เป็นต้น

    
 

 

พิมพ์ อีเมล