คุยกดบวกโทร.ตปท.กันเอง

กทช.เปิดทาง กสทฯ เคลียร์เอไอเอส-ดีแทค เรื่องสิทธิใช้เครื่องหมายบวก โทร.ต่างประเทศ เร่งออกหลักเกณฑ์ดูแล
นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เปิดเผยว่า กทช.มีมติให้บริษัท กสท โทรคมนาคม เจรจากับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือเอไอเอส และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค กรณีการกดเครื่องหมายบวก (+) เพื่อ โทร.ออกไปต่างประเทศ โดยไม่ผ่านโครงข่าย 001 ของกสทฯ

ที่ผ่านมา หลังจากกทช. ให้ใบ อนุญาตบริการโทร.ทางไกลต่างประเทศกับเอกชน ส่งผลให้การกด + เพื่อโทร.ออกต่างประเทศผ่านโครงข่ายของเอกชนเอง ซึ่งกสทฯ ได้ร้องเรียนว่า การกระทำดังกล่าว เท่ากับเป็นการปิดกั้นทางเลือก ของผู้ใช้บริการ เพราะผู้ใช้บริการสามารถเลือกโทร.ออกผ่านรหัส 3 หลักของผู้ให้บริการรายอื่นก็ได้ เช่นไม่ใช่แค่กดเครื่องหมายบวกผู้ใช้เอไอเอสจะต้องโทร.ทางไกลผ่าน 005 หรือดีแทคกดเครื่องหมายบวกต้องผ่าน 004 เท่านั้น

ทั้งนี้ กทช.ให้วางกรอบการเจรจาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่สัปดาห์หน้าและให้ แจ้งผลการหารือกลับมายังกทช. ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะทำควบคู่กับการออกหลักเกณฑ์สากลเพื่อควบคุมกำกับดูแล การกดเครื่องหมาย + โทร.ทางไกลระหว่างประเทศ (Carrier Selection) โดยนำผลศึกษาจากต่างประเทศปรับให้เหมาะสมกับประเทศไทย และจะต้องไม่เป็นในลักษณะการผูกขาดการให้บริการ

นายสุรนันท์ กล่าวว่า การกดเครื่องหมาย + เพื่อโทร.ออก ต่างประเทศนั้น เป็นเครื่องหมายสากล ไม่ใช่เป็นของผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง

สำหรับผลการศึกษากดเครื่องหมาย + จากต่างประเทศมี 3 แนวทาง คือ 1.ผู้ให้บริการมือถือเป็นผู้กำหนดว่าการกดเครื่องหมาย + ของลูกค้าจะโทร.ออกผ่านรหัสใด 2.ผู้ใช้บริการจะต้องลงทะเบียนว่าจะเลือกใช้บริการโทร.ทางไกลของผู้ให้ บริการรายใด และ 3.ผู้ใช้บริการสามารถกดรหัสตามต้องการ ซึ่งทางกทช. จะต้องนำมาวิเคราะห์

โพสต์ทูเดย์ 17/3/52

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน