กรมธุรกิจพลังงาน เตรียมออกประกาศควบคุมการนำเข้าถังเอ็นจีวี

กรมธุรกิจพลังงาน เตรียมออกประกาศควบคุมการนำเข้าถังเอ็นจีวีมาใช้ในประเทศ และออกกฎหมายการทำลายถังเอ็นจีวีหมดอายุการใช้งานภายในกลางปีนี้
 
นายศิริศักดิ์ วิทยอุดม รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณา การร่างประกาศการนำเข้าถังก๊าซธรรมชาติ (ถังเอ็นจีวี) เพื่อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของถังเอ็นจีวีที่จะนำเข้ามาในไทย โดยเบื้องต้นให้ทุกบริษัทที่นำเข้าถังเอ็นจีวีต้องส่งข้อมูลรายละเอียดของ ถังเอ็นจีวีที่จะนำเข้า และหากเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจพบว่าไม่ผ่านมาตรฐานที่กำหนดจะไม่อนุญาตให้นำเข้า ถังทั้งล็อต ซึ่งร่างประกาศดังกล่าวต้องผ่านการรับฟังความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกเป็นประกาศข้อกำหนดการนำเข้าถังเอ็นจีวีก่อน จากนั้นเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ พร้อมออกเป็นประกาศกฎกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในประเทศ คาดว่าร่างดังกล่าวจะแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้ภายในกลางปีนี้ ในขณะที่การควบคุมถังเอ็นจีวีหมดอายุการใช้งานอยู่ระหว่างการศึกษา ว่าจะนำกฎหมายใดมากำหนดให้ถังเอ็นจีวีที่หมดอายุใช้งานต้องถูกทำลายทิ้ง ป้องกันการลักลอบนำกลับมาใช้ใหม่ เนื่องจากไทยมีการนำเข้าถังเอ็นจีวีมาได้เพียง 3-4 ปี ในขณะที่อายุการใช้งานของถังอยู่ที่ประมาณ 15 ปี กรมธุรกิจพลังงานจะเร่งหาข้อกฎหมายมาควบคุมให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้เช่นกัน
 
สนข.กรมประชาสัมพันธ์  20-01-52

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน