ปตท.เสนอกระทรวงพลังงานปรับขึ้นNGVเป็น11บ./กก.

นายณัฐชาติ จารุจินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน ระบุว่า จากราคาน้ำมันที่ลดลง โดยเฉพาะกลุ่มดีเซล ปตท.จึงเสนอกระทรวงพลังงานปรับขึ้นราคาก๊าซเอ็นจีวีเป็น 11 บาทต่อกิโลกรัม จากปัจจุบัน 8.50 บาท เพราะต้นทุนทั้งระบบการจำหน่ายก๊าซอยู่ในระดับสูง และราคาต้นทุนเอ็นจีวีที่แท้จริงอยู่ที่ 14.50 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ตั้งแต่ ปตท.จำหน่ายเอ็นจีวี ขาดทุนมาตลอด ปีนี้ขาดทุนไป 3,700 ล้านบาท ซึ่งจากมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เดิมกำหนดให้เอ็นจีวีขึ้นราคาไม่เกินครึ่งหนึ่งของราคาน้ำมันดีเซล การปรับขึ้นเอ็นจีวี 11 บาทต่อกิโลกรัม จึงถือว่าเหมาะสม อีกทั้งจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและราคาน้ำมันที่ลดลงมาก ส่งผลให้ความต้องการใช้เอ็นจีวีทดแทนน้ำมันลดลง ดูจากยอดติดตั้งเอ็นจีวีที่ลดลง ขณะที่ปริมาณความต้องการใช้อยู่ที่ 2,800-2,900 ตันต่อวัน แต่ปริมาณจำหน่ายมีสูงกว่า 3,000 ตันต่อวัน ปตท.จึงอยู่ระหว่างทบทวนแผนลงทุนทั้งหมด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ปตท. กล่าวด้วยว่า แผนการก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้า และความต้องการใช้เอ็นจีวีต้องชะลอออกไป เพราะความต้องการใช้พลังงานทั้ง 2 ส่วนชะลอลง โดยเฉพาะการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ซึ่งกระทรวงพลังงานประกาศชะลอออกไป 1 ปี

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน