ร้องเรียนแทกซี่ปฏิเสธผู้โดยสารผ่าน แอพฯDLT Check in ได้แล้ว

580528 app-dlt
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกเผย ข้อมูลจากแอพลิเคชั่น DLT Check in ชี้ชัดบริเวณที่พบแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารสูงสุดอยู่ย่านสุขุมวิท สีลม สาทร พญาไท โดยเฉพาะช่วงเวลา 17.00-22.00 น. เร่งจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพิ่มเติม พร้อมระบุมีการพักใช้ใบอนุญาตผู้ขับรถแท็กซี่ที่ถูกร้องเรียนผ่านแอพลิเคชั่นDLT Check in แล้ว 11 ราย

DLT Check inเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยรถแท็กซี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากผลสำเร็จในเบื้องต้นนี้กรมการขนส่งทางบกเตรียมต่อยอดพัฒนาแอพพลิเคชั่น DLT Check inให้สามารถรองรับการประเมินคุณภาพรถสาธารณะอื่นๆ เช่น รถตู้โดยสารสาธารณะ

การเปิด แอพพริเคชั่น เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาการระบบการใช้สิทธิ์และสร้างการมส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งนอกจากแอพริเคชั่นดังกล่าวแล้ว ยังคงร้องเรียนได้ที่ 1584 ได้เช่นเดิม

พิมพ์ อีเมล