เรียกร้องรัฐ ออกมาตรการควบคุมเอกชน ให้ประชาชนเลื่อน - ยกเลิกตั๋วฟรีช่วงเทศกาล

 news pic 20032020 ticket 2

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เรียกร้องรัฐบาลออกมาตรการควบคุมเอกชน ให้ประชาชนเลื่อนหรือยกเลิกตั๋วโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม สำหรับคนที่เดินทางในช่วงเทศกาล ชี้ต้องเอาผิดกับผู้ประกอบการที่ฉวยโอกาสและไม่ให้ความร่วมมือ

          จากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้งดวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13-15 เม.ย. โดยให้เลื่อนวันหยุดไปก่อน และจะให้ไปชดเชยในวันเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งงดกิจกรรมย้ายคนข้ามจังหวัด รวมถึงแรงงานต่างด้าว เพื่อลดโอกาสในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 (COVID-19) นั้น

          นางนฤมล เมฆบริสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยว่า ศูนย์ฯ ได้รับร้องเรียนจากผู้บริโภคจำนวนมาก กรณีสายการบินไม่ยอมยกเลิกเที่ยวบินหรือไม่เลื่อนวันและเวลาเดินทางให้ บางสายการบินยอมเลื่อนแต่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ในขณะที่บางสายการบินมีนโยบายให้เลื่อนเที่ยวบินที่ไม่ครอบคลุม เช่น กำหนดให้เลื่อนได้เฉพาะผู้ที่เดินทางในวันที่ 13 - 15 เมษายนเท่านั้น ทั้งที่ในความเป็นจริงผู้โดยสารที่เดินทางกลับบ้านหรือไปเที่ยวในช่วงเทศกาล มักจะเดินทางก่อนหน้าวันที่ 13 เมษายน และเดินทางกลับหลังวันที่ 15 เมษายน ดังนั้นการออกนโยบายดังกล่าวจึงไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุด นอกจากนี้ ยังมีประชาชนที่จองที่พักในช่วงเทศกาลไว้ล่วงหน้า แต่ไม่สามารถเลื่อนหรือยกเลิกเพื่อขอเงินคืนได้ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือธุรกิจเอกชนมักจะอ้างกับประชาชนว่า ไม่มีนโยบายให้เลื่อนหรือคืนเงิน

          “ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น ทุกคนทราบดีว่าต้องได้รับผลกระทบ แต่ผู้ประกอบธุรกิจก็ไม่ควรใช้เหตุผลดังกล่าวเป็นข้ออ้างในการยึดเงินที่ชำระล่วงหน้าทั้งหมดหรือเรียกเก็บค่าบริการเพิ่ม” นางนฤมลกล่าว

         นางนฤมลกล่าวอีกว่า แม้การประกาศหยุดของรัฐบาลจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดโอกาสในการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 แต่ในเมื่อประกาศดังกล่าวสร้างผลกระทบต่อประชาชนที่ต้องเดินทางกลับบ้านโดยใช้รถโดยสารประจำทาง สายการบิน รวมถึงประชาชนที่จองทัวร์ หรือที่พักโรงแรม รีสอร์ท และชำระเงินล่วงหน้าไปแล้ว จึงขอให้รัฐออกคำสั่งกับทุกภาคส่วนให้ชัดเจน ไม่ใช่แค่เฉพาะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเท่านั้น แต่รวมถึงผู้ประกอบการภาคเอกชนด้วย และขอให้มีมาตรการจัดการเอาผิดกับผู้ประกอบการที่ไม่ให้ความร่วมมือ และฉวยโอกาสในขณะที่บ้านเมืองเกิดวิกฤตในครั้งนี้ โดยที่ประชาชนไม่ต้องเดือดร้อนและเสียเวลาร้องเรียน

          ทั้งนี้ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้รวบรวมลิงก์ข้อมูลเกี่ยวกับการเลื่อนตั๋วสายการบิน รถโดยสารประจำทาง และรถไฟ เอาไว้ด้านล่าง


สายการบิน

________

- ไทยแอร์เอเชีย ให้เปลี่ยนเที่ยวบิน หรือเก็บวงเงินไว้ใช้ สำหรับผู้สำรองที่นั่งภายในประเทศ ช่วงสงกรานต์ 10-16 เมษายน 2563

- นกแอร์ แจ้งมาตรการดูแลผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งเส้นทางในประเทศช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2563 สำหรับผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งก่อน และภายในวันที่ 18 มีนาคม 2563

- มาตรการการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร เฉพาะการเดินทางภายในประเทศ เพื่อลดผลกระทบจากการยกเลิกวันหยุดสงกรานต์ของไทยสมายล์

- การบินไทยและไทยสมายล์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเส้นทางบินภายในประเทศ จากผลกระทบการยกเลิกวันหยุดสงกรานต์

- บางกอกแอร์เวย์สประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร กรณีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19และกรณียกเลิกวันหยุดสงกรานต์

 

รถโดยสาร (รถทัวร์)

______________

- บขส. ขานรับนโยบายรัฐบาลให้ประชาชน คืนตั๋ว-เลื่อนการเดินทาง ช่วงเทศกาลกรานต์ได้ไม่มีค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคมที่จะถึงนี้

- นครชัยแอร์ ขานรับนโยบายรัฐบาล ตั๋วโดยสารวันที่ 13 – 15 เมษายน 2563 สามารถเลื่อนตั๋ววันเดินทางได้ฟรี

รถไฟ

_____

- การรถไฟฯ สอดรับนโยบายรัฐบาลให้ประชาชน คืนเงินตั๋วโดยสารเต็มราคา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (Covid–19)

 

Tags: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, มพบ., สายการบิน, COVID-19, โควิด19, สงกรานต์, เลื่อนตั๋ว, ยกเลิกตั๋ว, รถทัวร์

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน