ตัวแทนองค์กรผู้บริโภค-อนุกรรมาธิการสิทธิฯ ชีแจง กม.องค์การอิสระ

567109177 o
วันที่(16 ธ.ค.-รัฐสภา) ตัวแทนองค์กรผู้บริโภค นำโดย น.ส.แววดาว เขียวเกษม มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค พร้อมด้วย น.ส.บุญยืน ศิริธรรม ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค เข้าชี้แจงต่ออนุกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและคุ้มครองผู้บริโภค ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของการมีองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

ทางด้านอนุกรรมาธิการฯ ได้เชิญทั้ง เลขา สคบ. ผู้แทนจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ( บก.ปคบ. ) และผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมชี้แจงด้วย โดยสาระสำคัญที่อนุกรรมาธิการขอความเห็น คือ เรื่องการมีองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค จะมีผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคที่มีอยู่อย่างไร เหตุผลที่ควรมีองค์การอิสระ

เลขา สคบ. เสนอว่า หากมีองค์การอิสระฯ เกรงว่าจะทำหน้าที่ซ้ำซ้อนกับ สคบ. และเห็นว่าองค์การอิสระฯ ควรทำหน้าที่ถ่วงดุลอำนาจรัฐมากกว่าจะทำหน้าที่ตรวจสอบหรือกำกับดูแลหน่วยงานรัฐ ซึ่งทำให้ไม่มีอิสระในการทำงานอย่างเต็มที่

โดยตัวแทนองค์กรผู้บริโภค ยืนยันว่า องค์การอิสระฯ ไม่ได้ทำหน้าที่ซ้ำซ้อนกับ สคบ. เนื่องจากองค์การอิสระจะแก้ปัญหาผู้บริโภคในเชิงนโยบายเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคส่วนรวม ไม่ได้แก้ปัญหาแบบปัจเจกรายบุคคล และเห็นว่าหน่วยงานรัฐที่ทำงานคุ้มครองผู้บริโภค ยังไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง การที่บางครั้งหน่วยงานรัฐดำเนินการล่าช้า หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภค ยังไม่มีใครเป็นเจ้าภาพให้ผู้บริโภคได้ร้องเรียนปัญหาเหล่านี้ จึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานช่วยตรวจสอบหรือดูแลผู้บริโภค การมีองค์การอิสระฯ จะเข้ามาช่วยกันดูแลผู้บริโภค มิใช่การแย่งงานกันทำอย่างแน่นอน

ซึ่งประธานอนุกรรมาธิการ ได้แจ้งว่าจะมีการนัดประชุมกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้า โดยให้หน่วยงานรัฐไปศึกษาข้อมูลให้ชัดเจน และมาชี้แจงเพิ่มเติม พร้อมทั้งสรุปสถิติปัญหาร้องเรียนเพื่อแจ้งต่อที่ประชุม รวมทั้งอาจจะมีการเชิญหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคอื่นๆ เช่น กสทช. อย. คปภ. สมอ. มาร่วมชี้แจงด้วย

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน