คอบช.แนะ BTS ควรหามาตรการสำรองขนผู้โดยสารออกจากสถานี กรณีเกิดปัญหา

580224
จากกรณีที่รถไฟฟ้าบีทีเอสของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เกิดเหตุขัดข้องบริเวณจุดสับรางในทิศทางจากสถานีชิดลมมุ่งหน้าเข้าสถานีสยาม ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ทำให้มีผู้โดยสารตกค้างเป็นจำนวนมากนั้นนายไพบูลย์ ช่วงทอง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ประธานคณะอนุกรรมการด้านสินค้าและบริการ องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน ให้ความเห็นว่า ในการจัดการกับเหตุขัดข้องนั้น เมื่อทางรถไฟฟ้าบีทีเอสทราบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางดึก ฉะนั้นจึงมีเวลาเพียงพอที่จะจัดการกับสถานการณ์นั้น แต่ก็ยังไม่ระงับการใช้บริการของผู้โดยสาร หรือสื่อสารให้ผู้โดยสารทราบ เพื่อไม่ให้เกิดภาวะผู้โดยสารล้นชานชาลา

“ตรงนี้ผมถือว่าผู้บริหารตัดสินใจผิดพลาด เพราะการระงับบริการ โดยไม่ให้ผู้โดยสารขึ้นลงบางสถานี และรีบระบายคนออกจากสถานีเป็นสิ่งที่ควรทำอันดับแรก เพราะเป็นเรื่องความปลอดภัย นอกจากนี้ การหามาตรการสำรองสำหรับการขนส่งผู้โดยสารก็ยังไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารควรรีบทำ” นายไพบูลย์ กล่าวและว่า การจัดการเกี่ยวกับมาตรการชดเชยเยียวยาให้กับผู้โดยสารก็ควรต้องมี อย่างเช่น ละเว้นการเก็บค่าโดยสารในช่วงที่มีปัญหา เป็นต้น

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน